Hóa 12 Xin nhờ mọi người giúp mình câu 83 với ạ

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
17
Hưng Yên
Sao Hoả
Ai biết cách phân biệt sao có thể phân biệt được sau pứ thu đc sắt 3 hay cả sắt 2,3 vậy ạView attachment 174319
Ta cứ giả sử tổng quát tạo ra cả sắt II và sắt III
Quy hỗn hợp về Fe và O
Gọi số mol Fe; O và NO lần lượt là x;y;z(mol)
Ta có: $56x+16y=32$
Mặt khác theo giả thiết: $n_{Fe^{3+}}=0,4(mol)$
Bảo toàn Fe ta có: $n_{Fe^{2+}}=x-0,4(mol)$
Bảo toàn điện tích ta có: $2x+z=1,3$
Dùng phương trình $H^+$ ta có: $2y+4z=1,7$
Giải hệ tìm được $z=0,3\Rightarrow V=6,72(l)$
 

vuthikhong05@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2021
3
1
6
Ta cứ giả sử tổng quát tạo ra cả sắt II và sắt III
Quy hỗn hợp về Fe và O
Gọi số mol Fe; O và NO lần lượt là x;y;z(mol)
Ta có: $56x+16y=32$
Mặt khác theo giả thiết: $n_{Fe^{3+}}=0,4(mol)$
Bảo toàn Fe ta có: $n_{Fe^{2+}}=x-0,4(mol)$
Bảo toàn điện tích ta có: $2x+z=1,3$
Dùng phương trình $H^+$ ta có: $2y+4z=1,7$
Giải hệ tìm được $z=0,3\Rightarrow V=6,72(l)$
Bạn có thể ghi rõ giúp mình chỗ bảo toàn điện tích với,chỗ này mình không hiểu lắm
 
Top Bottom