Xin chỉ cho em làm 1 so bai amino axit

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 36,3 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 59,1. B. 118,2. C. 120. D. 30.
2/Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là
A. mety aminoaxetat B. amoni acrylat
C. axit - aminopropionic D. axit -aminopropionic
3/Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 307,5 gam glyxin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 u thì số mắt xích glyxin có trong phân tử X là
A. 453 B. 382 C. 328 D. 479
(Mấy dạng này trên lớp cô em không dạy cho em, huhu)
 
Top Bottom