Toán 10 Xét tính biến thiên của hàm số

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
Last edited:
  • Like
Reactions: Đình Hải

huongpea45

Học sinh
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
23
10
21
22
Vĩnh Phúc
Trung học phổ thông Nguyễn Viết Xuân
Cho hàm số : y=f(x)=[tex]\frac{5}{x^5}[/tex] (x>0)
Hàm số đồng biến hay nghịch biến? Từ đó khái quát hàm số y=f(x)=[tex]\frac{5}{x^{2n+1}}[/tex] (x>0) đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?
[tex]Y=\frac{5}{x^{5}} \cdot y'=\frac{-25}{x^{10}}< 0[/tex] => Nghịch biến
[tex][tex]y=\frac{5}{x^{2n+1}}[/tex]
[tex]y'=\frac{-5(2n+1).x^{2n})}{x^{4n+2}}<0[/tex] => Nghịch biến[/tex]
 
Top Bottom