Toán 10 Xét sự biến thiên của hàm trị tuyệt đối (lớp 10)

Di Quân 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
55
40
26
Hà Nội
THPT Đông Anh
  • Like
Reactions: Duy Quang Vũ 2007

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,869
11,464
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Với [TEX]x \geq \frac{1}{2} [/TEX] ta có [TEX]|x+|2x-1||=|x+2x-1|=|3x-1|=3x-1[/TEX] nên đồng biến trên [TEX](\frac{1}{2},+\infty)[/TEX]
Với [TEX]x< \frac{1}{2}[/TEX] ta có [TEX]|x+|2x-1||=|x+1-2x|=|1-x|=1-x[/TEX] nên nghịch biến trên [TEX](-\infty, \frac{1}{2})[/TEX]
 
Top Bottom