Hóa 9 Xác định R

Lê Phạm Kỳ Duyên

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng ba 2018
488
494
66
18
Phú Yên
THCS Đinh Tiên Hoàng
2R + xCl2 --> 2RClx (1)
1,2/x.....0,6
4R + xO2 --> 2R2Ox (2)
0,6/x.....0,15........0,3x
Theo đề cho, ta có:
nCl2 = (58,8 - 16,2) / 71 = 0,6 ( mol)
nO2= ( 63,6 - 58,8) / 32 = 0,15 ( mol)
Từ (1) và (2) => nR = 1,2/x+ 0,6/x = 1,8/x ( mol )
MR = 16,2 / 1,8/x= 9x ( g/mol)
Vì R là kim loại , nên x thuộc hóa trị 1;2;3 .
x123
MR91827
LoạiLoạiChọn
[TBODY] [/TBODY]
Vậy R là Al.
nAl2O3 = 0,1 ( mol)
%mAl2O3 = (0,1.102/ 63,6 ) .100 = 16%
%mAlCl3 = 100 - 16 = 84 %
 
Top Bottom