Hóa 10 xác định nguyên tố trong bảng tuần hoàn

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
10. Đặt CT X theo các TH: (AB4)+, (A2B3)+
TH: AB4 ta có: pA+4pB=11 => pA=7, pB=1 thỏa => NH4 +
TH: A2B3 ta có: 2pA + 3pB=11 => không có nghiệm thỏa
- Đặt CT Y theo TH: (MN4)+, (M2N3)+
TH: MN4: pM+4pN= 47 và pM-pN=7 (hoặc pN-pM=7)
=> pM=15 , pN=8 thỏa
TH: M2N3 làm tương tự => vô nghiệm
=> CTPT: (NH4)3PO4
Bạn làm thử thế số các TH sẽ ra nhé, bài này không khó nhưng cẩn thận và chịu khó chút nè

11. Ta có: pA+pA+1+ pA +2+pA+3+pA+4=90=> pA= 16 => A: S, B: Cl, C: Ar, D: K, E: Ca

12. Ta có: số proton trung bình = 70/3=23,3
=> có 1 ng/tố chu kì 3, 1 ng/tố chu kì 4, 1 ng/tố chu kì 5
=> pA+pA+8+pA+8+18= 70 => pA=12=> A:Mg, B: Ca, C:Sr
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé ^ ^
 
  • Like
Reactions: Yashashree
Top Bottom