Hóa 9 Xác định kim loại

NHOR

Cựu Mod Hóa
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
2,369
4,280
559
Quảng Trị
École Primaire Supérieure
Chia một lượng kim loại M thành 2 phần bằng nhau . Cho phần 1 tác dụng hết với axit HCl dư thu được V lít khí H2 và a gam muối clorua. Cho phần 2 phản ứng hết với axit HNO3 loãng cũng thu được V lít khí NO, ko có sp khử khác và được b gam muối Nitrat . Biết rằng b = 1.905a. Hãy xác định kim loại M.

V H2= VNO = 1 mol
2M + 2xHCl = 2MClx + xH2
2/x ------------------------- 1
3M + 4nHNO3 = 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O
3/n ---------------------------------- 1
=> 2/x = 3/n (2 phần - nhau)
=> n/x = 3/2 => n = 3 ; x = 2
M + 2HCl = MCl2 + H2
1 mol --0.5 mol--- 1 mol
M + 4HNO3 = M(NO3)3 + NO + 2H2O
1 mol ----------- 1 mol ------1 mol
=> (M+71) *1.905 = M +62*3
=> M = 56 (Fe)
 
  • Like
Reactions: hothanhvinhqd
Top Bottom