xác định hợp chất trong bảng tuần hoàn

P

phamthehieu1203

N

nguyenvancuong1225@gmail.com

hai nguyên tố nằm cạnh nhau --->
$p_X$ - $p_Y$ =1 (giả sử X>Y)
$p_X$ + $p_Y$ =23
--->$p_X$ = 12, $p_Y$=11
X là Natri, Y là Magie
:khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197):
 
P

phamthehieu1203

hai nguyên tố nằm cạnh nhau --->
$p_X$ - $p_Y$ =1 (giả sử X>Y)
$p_X$ + $p_Y$ =23
--->$p_X$ = 12, $p_Y$=11
X là Natri, Y là Magie
:khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197):

sai rồi bạn ơi.đáp án là N và S. mình không hiểu cái giải vì sao mà có được kết quả đó.đây là 1 bài trong khóa ltđh của thầy ngọc.thầy chỉ cho đáp án mà không giải.ai giúp mình với
 
Top Bottom