xác định CTPT

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon no' bắt đầu bởi making123, 16 Tháng một 2010.

Lượt xem: 542

 1. making123

  making123 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  [FONT=.VnTime]Bµi 1[/FONT][FONT=.VnTime]:§èt ch¸y hoµn toµn 0,295g hîp chÊt A sinh ra 0,44g CO2 vµ 0,225g H2O. Trong mét thÝ nghiÖm kh¸c mét khèi l­uợng chÊt A nh­ trªn cho 55,8cm3 N2 (®kc). TØ khèi h¬i cña A ®èi víi kh«ng khÝ lµ 2,05. X¸c ®Þnh CTPT A? [/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]=((=((=((=((=((=((=(( hic hic [/FONT]
   
 2. [TEX]{n}_{{CO}_{2}}=\frac{0,44}{44}=0,01 (mol)[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]{m}_{{c}=0,01*12=0,12(g)[/TEX]

  [TEX]{n}_{{H}_{2}O}=\frac{0,225}{18}=0,0125 (mol[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]{m}_{{H}=0,0125*2=0,025(g[/TEX]

  [TEX]{n}_{{N}_{2}}=\frac{0,0558}{22,4}=0,0025(mol)[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]{m}_{{N}}=0,07(g)[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]0,08(g)[/TEX]
  \Rightarrow[TEX][/TEX]
  gọi công thức là[TEX]{{C}_{x}{{H}_{y}{{O}_{z}{N}_{t}}}[/TEX]
  [TEX]M=59[/TEX]
  [TEX]x:y:z:t=2:5:1:1[/TEX]
  vậy công thức là [TEX]{{C}_{2}{{H}_{5}{{O}_{}{N}_{}}}[/TEX]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY