Hóa 9 Xác định CTPT

Lê Phạm Kỳ Duyên

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng ba 2018
488
495
91
19
Phú Yên
THCS Đinh Tiên Hoàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam Hiđrocacbon X cần dùng vừa đủ 17,92 lít Oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch chứa 0,3 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 . Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch có khối lượng tăng m gam .
a) xác định công thức phân tử và Viết công thức cấu tạo của x
b) Tính giá trị của m
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam Hiđrocacbon X cần dùng vừa đủ 17,92 lít Oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch chứa 0,3 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 . Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch có khối lượng tăng m gam .
a) xác định công thức phân tử và Viết công thức cấu tạo của x
b) Tính giá trị của m

CnHm x mol và mol O2 = 0,8
Gọi a, b là mol CO2 , H2O
CnHm + O2 -> CO2 + H2O
7,2 g------0,8------a---------b
Bảo toàn khối lượng : mCO2 + mH2O = 7,2 + 32*0,8 => 44a + 18b = 32,8
Bảo toàn mol O: 2a + b = 2*0,8
=> a = 0,5 và b = 0,6
Mol CO2 < mol H2O => X là ankan
Mol X = b - a = 0,1
Số nguyên tử C = n = a/0,1 = 5 => X: C5H12

Mol CO2 = 0,5 và mol H2O = 0,6
Tổng mol OH- = 0,3 + 2*0,15 = 0,6
Mol CO32- = mol OH- - mol CO2 = 0,1
Mol Ba2+ = 0,15 < mol CO32- = 0,1 => mol BaCO3 = 0,1
mdd tăng = mCO2 + mH2O - mBaCO3 = 32,8 - 197*0,1 = 13,2
 
Top Bottom