Hóa 9 Xác định CTPT và thành phần % thể tích của A, B trong hỗn hợp X

Anhh Thuw

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng tám 2019
9
0
1
TP Hồ Chí Minh
THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 0,672 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy lượng brom tham gia phản ứng là 6,4g. Nếu đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X sẽ thu được 30,8g CO2. Xác định CTPT và thành phần phần trăm thể tích của A, B trong hỗn hợp X
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Cho 0,672 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy lượng brom tham gia phản ứng là 6,4g. Nếu đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X sẽ thu được 30,8g CO2. Xác định CTPT và thành phần phần trăm thể tích của A, B trong hỗn hợp X
k=4/3--->có ankan hoặc anken
0,7-nH2O=0,3.(4/301)--->nH2O=0,6
-->Htb=4
Ctb=2,33
--->CT chung:C2,33H4
G/s B là HC có lk pi hơn A
TH1:B là C2H2--->nA=0,01--->A:C3H8
TH2:A là C2H6 hoặc CH4--->B là C3H2 hoặc C3H4 hoặc C4H2 hoặc C4H4 hoặc C4H6
+Nếu A là C2H6 thì chỉ có C3H2 hoặc C4H2,C4H4 TM
+Nếu A là CH4--->chỉ có C4H4,C3H4 là TM ( dựa vào số Htb)
TH3:B là C2H4---->A là C3H4;C4H4
TH4:B là C3H6 hoặc C4H8
+B:C3H6--->A:C3H2;C4H2
+B:C4H8-->A:C3H2;C4H2
 
Last edited:

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Tính Htb = mol H2O/ mol hh = 0,08/0,03 = 2,66 là sai
Vâng em nhầm, đã sửa lại ạ :>
k=4/3--->có ankan
nH2O-0,7=0,3.(4/301)--->nH2O=0,8
-->Htb=5,33
Ctb=2,33
--->CT chung:C2,33H5,33
G/s B là HC có lk pi
TH1:B là C2H2--->nA=0,01--->A:C3H8
TH2:A là C2H6 hoặc CH4--->B là C3H2 hoặc C3H4 hoặc C4H2 hoặc C4H4 hoặc C4H6
+Nếu A là C2H6 thì chỉ có C3H2 hoặc C4H2,C4H4 TM
+Nếu A là CH4--->chỉ có C4H6 là TM ( dựa vào số Htb)
--->%V
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
k=4/3--->có ankan
nH2O-0,7=0,3.(4/301)--->nH2O=0,8
-->Htb=5,33
Ctb=2,33
--->CT chung:C2,33H5,33
G/s B là HC có lk pi
TH1:B là C2H2--->nA=0,01--->A:C3H8
TH2:A là C2H6 hoặc CH4--->B là C3H2 hoặc C3H4 hoặc C4H2 hoặc C4H4 hoặc C4H6
+Nếu A là C2H6 thì chỉ có C3H2 hoặc C4H2,C4H4 TM
+Nếu A là CH4--->chỉ có C4H6 là TM ( dựa vào số Htb)
--->%V

Tính sai mol H2O => sai


X: CnH2n+2-2k có x = 0,03 mol
Mol Br2 = xk = 0,04
Mol CO2 = xn = 0,07
Mol H2O = nx + x - xk = 0,07 + 0,03 - 0,04 = 0,06
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
Cho 0,672 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy lượng brom tham gia phản ứng là 6,4g. Nếu đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X sẽ thu được 30,8g CO2. Xác định CTPT và thành phần phần trăm thể tích của A, B trong hỗn hợp X

A: CnH2n+2-2k1 a mol, B: CmH2m+2-2k2 b mol
Mol hh = a + b = 0,03. (1)
Mol CO2 = na + mb = 0,07. (2)
Mol Br2 = ak1 + bk2 = 0,04 . (3)
Liên kết π trung bình = (3)/(1) = 4/3
Giả sử k1 < k2 => 0 < k1 < 4/3 < k2 = 2

TH 1 : nếu k1 = 0 và k2 = 2
(3) => b = 0,02 và a = 0,01
(2) => n + 2m = 7 => 2 trường hợp
n = 1 và m = 3 : CH4 và C3H4
n = 3 và m = 2: C3H8 và C2H2

TH 2: nếu k1 = 1 và k2 = 2
(3)(1) => b = 0,01 và a = 0,02
(2) => 2n + m = 7 =>
n = 2 và m = 3 : C2H4 và C3H4
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
A: CnH2n+2-2k1 a mol, B: CmH2m+2-2k2 b mol
Mol hh = a + b = 0,03. (1)
Mol CO2 = na + mb = 0,07. (2)
Mol Br2 = ak1 + bk2 = 0,04 . (3)
Liên kết π trung bình = (3)/(1) = 4/3
Giả sử k1 < k2 => 0 < k1 < 4/3 < k2 = 2

TH 1 : nếu k1 = 0 và k2 = 2
(3) => b = 0,02 và a = 0,01
(2) => n + 2m = 7 => 2 trường hợp
n = 1 và m = 3 : CH4 và C3H4
n = 3 và m = 2: C3H8 và C2H2

TH 2: nếu k1 = 1 và k2 = 2
(3)(1) => b = 0,01 và a = 0,02
(2) => 2n + m = 7 =>
n = 2 và m = 3 : C2H4 và C3H4
tại sao k2=2 ạ ??
 

Nguyễn Đăng Bình

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2019
2,154
1,938
321
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
A: CnH2n+2-2k1 a mol, B: CmH2m+2-2k2 b mol
Mol hh = a + b = 0,03. (1)
Mol CO2 = na + mb = 0,07. (2)
Mol Br2 = ak1 + bk2 = 0,04 . (3)
Liên kết π trung bình = (3)/(1) = 4/3
Giả sử k1 < k2 => 0 < k1 < 4/3 < k2 = 2

TH 1 : nếu k1 = 0 và k2 = 2
(3) => b = 0,02 và a = 0,01
(2) => n + 2m = 7 => 2 trường hợp
n = 1 và m = 3 : CH4 và C3H4
n = 3 và m = 2: C3H8 và C2H2

TH 2: nếu k1 = 1 và k2 = 2
(3)(1) => b = 0,01 và a = 0,02
(2) => 2n + m = 7 =>
n = 2 và m = 3 : C2H4 và C3H4
a + b = 0,03
na + mb = 0,07
ak1 + bk2 = 0,04
g/s k1 < k2
(ak1 + bk2)/(a + b) = 4/3
-> 2k1 < 4/3 -> k1 < 2/3 -> k1 = 0
-> CnH2n+2-2k1 là ankan (CnH2n+2) -> bk2 = 0,04
b < 0,03 -> k > 1
TH1: k2 = 2 -> b = 0,02 -> a = 0,01 -> n = 3; m = 2
-> C3H8 và C2H4
TH2: k2 = 3 -> b = 1/75 -> an + bm = n/60 + m/75 = 0,07 (Vô lý)
TH3: k2 = 4 (C4H2) -> b = 0,01 -> 0,02a + 0,01.4 = 0,07 -> a = 1,5 (Vô lý)
Vậy A, B là C3H8 và C2H4
chứ ạ o_O
 
Top Bottom