Hóa 9 Xác định công thức phân tử

jungna1903

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng bảy 2019
30
5
6
17
Quảng Trị
TH THCS Trieu Thanh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Đốt cháy hoàn toàn x mol hidrocabon (X) và y mol hidro cacbon (Y), được 3,52 gam CO2 và 1,62 gam H2O. Biết rằng phân tử (X) và (Y) có cùng số nguyên tử C (đều không quá 4) và 1 > x/y > 1/2. Xác định công thức phân tử của (X), (Y)?
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
Đốt cháy hoàn toàn x mol hidrocabon (X) và y mol hidro cacbon (Y), được 3,52 gam CO2 và 1,62 gam H2O. Biết rằng phân tử (X) và (Y) có cùng số nguyên tử C (đều không quá 4) và 1 > x/y > 1/2. Xác định công thức phân tử của (X), (Y)?

A: X: CnHm x mol và Y: CnHp y mol với [tex]2\leq n\leq 4[/tex]
Mol CO2 = n(x+y) = 0,08 => mC = 0,96
Mol H2O = 0,09 => mH = 0,18
Mol H2O > mol CO2 => A có ankan
mA = mC + mH = 1,14

TH 1:
Nếu n = 2 => x + y = 0,04
=> A = [tex]\frac{1,14}{0,04}= 28,5[/tex]

=> Với A1 gồm : X: C2H4 x mol và Y: C2H6 y mol
Mol A = x + y = 0,04
Mol H2O = 2x + 3y = 0,09
=> x = 0,03 và y = 0,01 không thỏa điều kiện 0,5y < x < y => loại

=> Với A2 gồm : X: C2H2 x mol và Y: C2H6 y mol
Mol A = x + y = 0,04
Mol H2O = x + 3y = 0,09
=> x = 0,015 và y = 0,025 thỏa điều kiện 0,5y < x < y => nhận


=> Với A3 gồm : X: C2H6 x mol và Y: C2H4 y mol
Mol A = x + y = 0,04
Mol H2O = 3x + 2y = 0,09
=> x = 0,01 và y = 0,03 không thỏa điều kiện 0,5y < x < y => loại

=> Với A4 gồm : X: C2H6 x mol và Y: C2H2 y mol
Mol A = x + y = 0,04
Mol H2O = 3x + y = 0,09
=> x = 0,025 và y = 0,015 không thỏa điều kiện 0,5y < x < y => loại

Vậy với n = 2: => X : C2H2 0,015 mol và Y: C2H6 0,025 mol

Giải tương tự với n = 3 và n = 4
 
  • Like
Reactions: jungna1903
Top Bottom