Hóa 9 Xác định công thức phân tử, tính khối lượng

giah1664

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2021
195
141
46
16
Đồng Nai
THCS Bình Đa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp khí X ở điều kiện thường, gồm 2 hiđrocacbon mạch hở A và B có công thức phân tử lần lượt là: CnH2n+2 ( trong A chỉ có liên kết đơn) và CmH2m-2 (tính chất hóa học của B tương tự axetilen).
Đốt cháy hoàn toàn 12,4 gam X, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn vào dụng dịch nước vôi trong dư thu được 90 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 12,4 gam X tác dụng hoàn toàn với 800 gam dung dịch Br2 16% thì thấy số mol Br2 giảm đi một nữa so với ban đầu.
a) Xác định công thức phân tử của A, B.
b) Cho m1 (gam) hỗn hợp X ở trên tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m2 (gam) kết tủa và có 6,6 gam khí thoát ra. Tính m1, m2.
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,348
2,680
346
17
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Hỗn hợp khí X ở điều kiện thường, gồm 2 hiđrocacbon mạch hở A và B có công thức phân tử lần lượt là: CnH2n+2 ( trong A chỉ có liên kết đơn) và CmH2m-2 (tính chất hóa học của B tương tự axetilen).
Đốt cháy hoàn toàn 12,4 gam X, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn vào dụng dịch nước vôi trong dư thu được 90 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 12,4 gam X tác dụng hoàn toàn với 800 gam dung dịch Br2 16% thì thấy số mol Br2 giảm đi một nữa so với ban đầu.
a) Xác định công thức phân tử của A, B.
b) Cho m1 (gam) hỗn hợp X ở trên tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m2 (gam) kết tủa và có 6,6 gam khí thoát ra. Tính m1, m2.
nCO2=0,9-->nC=0,9 -->nH=1,6 --->nA=0,1
nBr2=0,4 -->nB=0,2
--> Ctb=3
có:n+2m=9 -->n=m=3 hoặc n=1;m=4
b.
với C3H8 và C3H4 -->nC3H8=6,6/44=0,15 -->nB=2nA=0,3 --> m1;m2
Với CH4:a và C4H6 :2a ---> tương tự
 
Top Bottom