Hóa 9 Xác định công thức phân tử của X

mosogourmet

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng chín 2018
171
107
71
17
Điện Biên
trung học cơ sở
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu1: Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chứng minh trong hợp chất hữu cơ có chứa nguyên tố Cacbon.
câu 2: Thủy phân hoàn toàn protein A thu được chất hữu cơ X (MX = 89 gam/mol). Đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam X bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 5,25 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng, đồng thời thoát ra 17,36 lít khí duy nhất (đktc). Xác định công thức phân tử của X.(Coi không khí chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích).
câu 3:

1646965579330.png
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
353
413
66
câu1: Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chứng minh trong hợp chất hữu cơ có chứa nguyên tố Cacbon.
câu 2: Thủy phân hoàn toàn protein A thu được chất hữu cơ X (MX = 89 gam/mol). Đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam X bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 5,25 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng, đồng thời thoát ra 17,36 lít khí duy nhất (đktc). Xác định công thức phân tử của X.(Coi không khí chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích).
câu 3:

View attachment 205153
mosogourmetCâu 6:
Từ đồ thị ở đỉnh cực đại => mol CO2 = mol Ca(OH)2 = 0,8 mol
Khi mol CO2 = 1,2 có hòa tan kết tủa
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
0,8---------0,8--------------0,8
CO2 + CaCO3 + H2O -> Ca(HCO3)2
0,4--------0,4------------------------0,4
=> thu được kết tủa CaCO3 0,4 mol và muối tan Ca(HCO3)2 0,4 mol
m dd sau phản ứng = mCO2 + m dd Ca(OH)2 - mCaCO3 = 44*1,2 + 200 - 0,4*100 = 212,2
m chất tan =122*0,4 = 48,8 => %C
 
  • Like
Reactions: mosogourmet

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
353
413
66
câu1: Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chứng minh trong hợp chất hữu cơ có chứa nguyên tố Cacbon.
câu 2: Thủy phân hoàn toàn protein A thu được chất hữu cơ X (MX = 89 gam/mol). Đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam X bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 5,25 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng, đồng thời thoát ra 17,36 lít khí duy nhất (đktc). Xác định công thức phân tử của X.(Coi không khí chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích).
câu 3:

View attachment 205153
mosogourmetCâu 2:
X: CxHyOzNt a mol
Mol CO2 = ax = 0,15
m dd giảm = mCaCO3 - mCO2 - mH2O = 5,25 => mol H2O = 0,5ay = 0,175 => ay = 0,35
mA = a(12x + y + 16z + 14t) = 4,45
=> 16az + 14at = 2,3. (1)
V O2 phản ứng = ax + 0,25ay - 0,5az = 0,15 + 0,25*0,35 - 0,5az = 0,2375 - 0,5az
=> V N2 trong kk = 4*V O2 = 0,95 - 2az
Mol N2 sau phản ứng cháy = 0,5at + 0,95 - 2az = 0,775
=> 0,5at - 2az = -0,175. (2)
(1)(2) => az = 0,1 và at = 0,05
ax:ay:az:at = 0,15:0,35:0,1:0,05
=> x:y:z:t = 3:7:2:1 => X: (C3H7O2N)n
Với MX = 89 => X: C3H7O2N
 
Top Bottom