Hóa 9 Xác định công thức phân tử 2 hidrocacbon.

huyhoangnt07@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
18
25
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon thể khí ở đk thường có công thức tổng quát khác nhau. Hốn hợp Y gồm 2 khí O2 và O3 có tỷ khối so với khí hidro là 19,2. Để đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X cần 5 thể tích Y cùng đk, sau phản ứng thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau. Dẫn 11,2 lít X qua dd brom dư, thể tích khí còn lại ra khỏi dd là 5,6 lít (đktc). Xác định công thức phân tử 2 hidrocacbon.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,922
241
18
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon thể khí ở đk thường có công thức tổng quát khác nhau. Hốn hợp Y gồm 2 khí O2 và O3 có tỷ khối so với khí hidro là 19,2. Để đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X cần 5 thể tích Y cùng đk, sau phản ứng thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau. Dẫn 11,2 lít X qua dd brom dư, thể tích khí còn lại ra khỏi dd là 5,6 lít (đktc). Xác định công thức phân tử 2 hidrocacbon.
Do 2 hidrocacbon khi đốt tạo nCO2 = nH2O , mà có 1 HC k có liên kết pi => Hh X gồm 1 ankan và 1 ankin
Trong 0,5 mol X có 0,25 mol ankan => n ankan = n ankin
Gỉa sử ban đầu có 1 mol ankan và 1 mol ankin
CTPT của ankan và ankin lần lượt là : CnH2n+2 ( 1 mol ) và CmH2m-2 (1 mol )
=> nY = 5 nX = 10 mol
=> nO2 = 6 mol; nO3 = 4 mol
Bảo toàn O => 2.n + n + 1 + 2m + m - 1 = 6.2 + 4.3
<=> 3n + 3m = 24 <=> n + m = 8
Theo đề bài thì 2HC thể khí nên [tex]1\leq n\leq 4 ; 2\leq m\leq 4[/tex] nên ta có nghiệm duy nhất là n = 4 và m = 4 => C4H10 và C4H6
 
Top Bottom