Hóa 9 xác định công thức phaantwr và cấu tạo

Inazuku - chan

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2019
148
182
36
21
Hà Nội
THPT nào đó

Jungha

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
261
107
51
19
Nghệ An
THCS Quỳnh Châu
ở đây là hợp chất hữu cơ chung chứ ko phải hidrocacbon riêng đâu nhỉ
 
Last edited:

Nguyễn Đình An2832004

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng hai 2019
2
0
1
19
Nam Định
THCS Trần Đăng Ninh
Theo đề bài ta có : nC = 6,6 : 44 = 0,15 mol ====> mC = 0,15 . 12 = 1,8 g
nH = 3,6 : 18 = 0,2 mol ====> mH = 0,2 . 2 = 0,4 g
Ta có A ban đầu có 2,2 g = mC + mH =====> trong A có 2 nguyên tố C và H
Gọi công thức hóa học của A là CxHy
MA = 2 . 22 = 44 g/mol
Ta có bảng sau :
xyA
1112
2224
3339
[TBODY] [/TBODY]
=> x=3,y=8
vậy công thức phân tử của A là C3H8 đây là akan nhé bạn ^^ ( mik chẳng biết có đúng hay k nữa :((( )
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
) Đốt cháy 2,2g chất hữu cơ A thu đc 6,6g khí CO2 và 3,6 g nước. Biết chất hữu cơ A có tỉ khối đối với hiđro là 22. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.
Khối lượng mol của A là: M (A) = 22 x 2 = 44 (g/mol)
n A = 2.2 : 44 = 0.05 (mol)
n CO2 = 6.6 : 44 = 0.15 (mol) => n O trong CO2 = 2nCO2 = 0.3 (mol)
n H2O = 3.6 : 18 = 0.2 (mol) => n O trong H2O = n H2O = 0.2 (mol)
Xét A có chứa O hay không:
A + O2 ---->CO2 + H2O
BTKL => mO2 pư = mCO2 + mH2O - mA = 6.6 + 3.6 - 2.2 = 8 (g)
Áp dụng định luật Bảo toàn nguyên tố: mO trước pư = m O sau pư
mO sau pư = [n O (CO2) + n O(H2O) ]x16 = 8(g)
=> A không chứa O. Đặt CTHH của A là CxHy
PTHH:
2CxHy + (x+y/2)O2 ---->2xCO2 + yH2O
0.05--------------------------->0.15----->0.2
=> 0.05 . 2x :2 = 0.15
0.05 . y : 2 = 0.2
=> x = 3; y = 8
Vậy A là C3H8. CTCT:
H H H
| | |
H-----C----C---C ----H
| | |
H H H
 
Top Bottom