Xác định công thức hidrocacbon?

L

lottekorea

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1KRfbVx.png

--------------------------------------------------------------------------------------
 
B

buihaichau165

hơn nhau 28 dvc \Rightarrow hơn nhau hai nhóm CH2
mol nước lớn hơn mol CO2 \Rightarrow ankan
CnH2n+2: a mol
Cn+2H2n+6 : b mol

a+b=13-10=3

an+(n+1)b=(a+b).n+ 2b= 3n+2b=10
a(n+1)+b(n+3)=...= 3n+3b+1=13
\Leftrightarrow
n=2
Vậy C2H6 và C4H10
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom