Hóa 9 Xác định công thức của A và tính hiệu suất của phản ứng.

DoHuyBach

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng một 2021
2
0
1
17
Quảng Ninh
THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 9 Hỗn hợp khí X ở điều kiện thường gồm hiđro và một hiđrocacbon A. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X có: n(H2O) – n(CO2) = n(H2) = n(A). Cho X qua ống đựng bột Ni nung nóng, sau một thời gian được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 = 23,2. Xác định công thức của A và tính hiệu suất của phản ứng.

Bài 12 Khó 1. Chất A có công thức (CH)n. Biết 1 mol A có thể phản ứng với tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 trong dung dịch. Xác định công thức cấu tạo của A. Biết A là hợp chất có trong chương trình phổ thông.
2. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (có tối đa 2 liên kết π) lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thấy số gam Br2 giảm một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam, không có khí thoát ra. Xác định công thức phân tử của 2 hiđrocacbon
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Bài 9 Hỗn hợp khí X ở điều kiện thường gồm hiđro và một hiđrocacbon A. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X có: n(H2O) – n(CO2) = n(H2) = n(A). Cho X qua ống đựng bột Ni nung nóng, sau một thời gian được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 = 23,2. Xác định công thức của A và tính hiệu suất của phản ứng.

X: A: CnH2n+2-2k 1 mol và H2 1 mol
Mol CO2 = n
Mol H2O = n + 1 - k + 1 = n + 2 - k
Từ mol H2O - mol CO2 = mol H2 = mol A => n + 2 - k - n = 1 => k = 1 => A là anken
X: CnH2n 1 mol và H2 1 mol => mol X = 2
Gọi x là mol A phản ứng (x < 1) => Y gồm : CnH2n+2 x mol, CnH2n dư 1-x và H2 dư 1-x => mol Y = 2 - x
mX = mY = 14n + 2 = 2*23,2*(2-x)
=> x = (90,8 - 14n)/46,4
Nếu n = 2 => x = 1,35 => loại
Nếu n = 3 => x = 1,05 => loại
Nếu n = 4 => x = 0,75 => nhận
=> A là C4H8 và hiệu suất h = 75%
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,596
336
Hải Phòng
....
Bài 12 Khó 1. Chất A có công thức (CH)n. Biết 1 mol A có thể phản ứng với tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 trong dung dịch. Xác định công thức cấu tạo của A. Biết A là hợp chất có trong chương trình phổ thông.
1 mol A có thể phản ứng với tối đa 4 mol H2 -> A có 4 lk pi
1 mol A có thể phản ứng với tối đa 1 mol Br2 trong dung dịch -> A có 1 lk pi ở nhánh
->A có vòng benzen và nhánh không no -> C8H8 ( C6H5-CH=CH2)
 
Top Bottom