Sử 6 Xã hội cổ đại

T

thannonggirl

Tượng lực sĩ ném đĩa là thành tựu văn hóa của quốc gia cổ đại nào?
A. La Mã
B. Ai Cập
C. Hi Lạp
D. Lưỡng Hà
 
K

kute2linh


Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, lông thú từ đâu về?
A. Từ các nước trên thế giới
B. Từ Hắc Hải, Ai Cập
C. Từ Ấn Độ, Trung Quốc
D. Từ Địa Trung Hải
 
T

thannonggirl

Nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực vật lí thời kì cổ đại là:
A. Pla-tôn
B. Pi-ta-go
C. Hê-rô-đốt
D. Ác-si-mét
 
K

kute2linh


Nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực vật lí thời kì cổ đại là:
A. Pla-tôn
B. Pi-ta-go
C. Hê-rô-đốt
D. Ác-si-mét
 
W

woonopro

Sự phát triển mạnh mẽ về thương nghiệp và thủ công nghiệp đã dẫn đến sự hình thành tầng lớp nào ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại?
A. Thương nhân và nông dân.
B. Chủ xưởng, chủ lò và chủ thuyền buôn.
C. Nông dân công xã, nô tì và nô lệ.
D. Nô lệ và bình dân thành thị.

 
T

thannonggirl

Mốc thời gian nào đánh dấu sự xác lập quốc gia cổ đại đầu tiên ở Lưỡng Hà?
A. Khoảng 4000 năm TCN.
B. Khoảng 4500 năm TCN.
C. Khoảng 3000 năm TCN.
D. Khoảng 3500 năm TCN.
 
W

woonopro

Mốc thời gian nào đánh dấu sự xác lập quốc gia cổ đại đầu tiên ở Lưỡng Hà?
A. Khoảng 4000 năm TCN.
B. Khoảng 4500 năm TCN.
C. Khoảng 3000 năm TCN.
D. Khoảng 3500 năm TCN.

 
T

thannonggirl

Các quốc gia cổ đại phương Đông bắt đầu được hình thành vào thời gian nào?
A. Cuối thiên niên kỉ thứ V đến đầu thiên niên kỉ thứ IV.TCN.
B. Cuối thiên niên kỉ thứ II đến đầu thiên niên kỉ thứ I.TCN.
C. Cuối thiên niên kỉ thứ III đến đầu thiên niên kỉ thứ II.TCN.
D. Cuối thiên niên kỉ thứ IV đến đầu thiên niên kỉ thứ III.TCN.
 
T

thannonggirl

Phát minh ra số 0 là thành tựu của người:
A. Hi Lạp
B. Ấn Độ
C. Ai Cập
D. Trung Quốc
 
W

woonoproCác quốc gia cổ đại phương Đông bắt đầu được hình thành vào thời gian nào?
A. Cuối thiên niên kỉ thứ V đến đầu thiên niên kỉ thứ IV.TCN.
B. Cuối thiên niên kỉ thứ II đến đầu thiên niên kỉ thứ I.TCN.
C. Cuối thiên niên kỉ thứ III đến đầu thiên niên kỉ thứ II.TCN.
D. Cuối thiên niên kỉ thứ IV đến đầu thiên niên kỉ thứ III.TCN.
 
T

thannonggirl

Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, lông thú từ đâu về?
A. Từ các nước trên thế giới
B. Từ Hắc Hải, Ai Cập
C. Từ Ấn Độ, Trung Quốc
D. Từ Địa Trung Hải
p/s:ko biết có phải bài thật hay là chị ý đăng kiếm lời nữa
 
W

woonopro


Vì sao các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm ở phương Đông?
A. Câu (1), (2) đúng
B. Nhờ người phương Đông đã sử dụng công cụ bằng sắt rất sớm.(3)
C. Nhờ các dòng sông mang phù sa thường xuyên bồi đắp.(2)
D. Đất đai màu mỡ.(1)

 
W

woonoproLoài vượn cổ đã sinh sống trên Trái Đất từ bao giờ?
A. Hàng trăm triệu năm trước.
B. Hàng vạn năm trước.
C. Hàng chục triệu năm trước.
D. Hàng chục vạn năm trước.

 
T

thannonggirl

Theo cách chia của người phương Đông cổ đại, một tháng gồm bao nhiêu ngày?
A. 30 - 31 ngày.
B. 28 - 29 ngày.
C. 29 - 30 ngày.
D. 31 - 32 ngày.
 
W

woonopro
Nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực vật lí thời kì cổ đại là:
Câu trả lời của bạn:
A. Pla-tôn
B. Pi-ta-go
C. Hê-rô-đốt
D. Ác-si-mét

 
W

woonopro


Theo cách chia của người phương Đông cổ đại, một tháng gồm bao nhiêu ngày?
A. 30 - 31 ngày.
B. 28 - 29 ngày.
C. 29 - 30 ngày.
D. 31 - 32 ngày.

 
T

thannonggirl

Vì sao các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm ở phương Đông?
A. Câu (1), (2) đúng
B. Nhờ người phương Đông đã sử dụng công cụ bằng sắt rất sớm.(3)
C. Nhờ các dòng sông mang phù sa thường xuyên bồi đắp.(2)
D. Đất đai màu mỡ.(1)
 
W

woonopro

Phát minh ra số 0 là thành tựu của người:
A. Hi Lạp
B. Ấn Độ
C. Ai Cập
D. Trung Quốc

 
T

thannonggirl

Loài vượn cổ đã sinh sống trên Trái Đất từ bao giờ?
A. Hàng trăm triệu năm trước.
B. Hàng vạn năm trước.
C. Hàng chục triệu năm trước.
D. Hàng chục vạn năm trước.
 
T

thannonggirl

Sự phát triển mạnh mẽ về thương nghiệp và thủ công nghiệp đã dẫn đến sự hình thành tầng lớp nào ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại?
A. Thương nhân và nông dân.
B. Chủ xưởng, chủ lò và chủ thuyền buôn.
C. Nông dân công xã, nô tì và nô lệ.
D. Nô lệ và bình dân thành thị.
 
Top Bottom