English THCS Writing

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,698
1
9,665
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
write a paragraph about what you can do to protect yourself from corona virus
Genevieve CezMình viết ý rồi bạn tự triển khai nhé:
- Wear face marks when going out and having interactions with other people.
- Maintain a safe distance from others
- Clean your hands often. Use soap and water, or an alcohol-based hand rub.

Mình nghĩ 3 ý là đủ để viết 1 bài para rồi á.

Chúc bạn học tốt :>
Đón xem các series topic của mình:
SERI: KINH NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN ANH VÀ HSG CẤP TỈNH MÔN TIẾNG ANH
[WFH] Word Formation Hub [Basic]
Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trong Năm Học Mới
 
Top Bottom