Ngoại ngữ Writing 8

vgiahy@gmail.com

Học sinh
Thành viên
28 Tháng sáu 2017
58
19
26
19
Kiên Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em có tải đề này trên mạng nhưng không có đáp án để dò lại. Mọi người giúp em với ạ !!

IV. WRITING (2.0 marks) A. Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same. (1.25 m)
1. Our houses are now better equipped than in the past.
→ In the past, our houses ……..………………………………………………………………….…
2. A plane travels faster than a train.
→ A train ………….…..………….………………………………………………………………....
3. The Manchester team performed more successfully than the Liverpool team.
→ The Liverpool team… ……………………………………………………………………………
4. Khang swims better than Phuc.
→ Phuc is………..…….…………………………..…………………………………………………
5. I like playing football better than watching it.
→ I prefer………………………………………………………………………………………….....
B. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. (1.25 m).
1. village / be / not / crowded / city/.
→ ……………………………………………………………………………………………………
2. city / have / interesting / activities / countryside /.
→ …………………………………………………………………………………………………….
3. Hung King Festival / be / one / exciting / in / country/.
→ ……………………………………………………………………………………………………
4. paddy fields / mountains / be / not / large / those / lowlands.
→ ……………………………………………………………………………………………………
5. Nick / be / really / interested / learn / ethnic peoples / Vietnam.
→ ……………………………………………………………………………………………………
 

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
Em có tải đề này trên mạng nhưng không có đáp án để dò lại. Mọi người giúp em với ạ !!

IV. WRITING (2.0 marks) A. Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same. (1.25 m)
1. Our houses are now better equipped than in the past.
→ In the past, our houses ……..………………………………………………………………….…
2. A plane travels faster than a train.
→ A train ………….…..………….………………………………………………………………....
3. The Manchester team performed more successfully than the Liverpool team.
→ The Liverpool team… ……………………………………………………………………………
4. Khang swims better than Phuc.
→ Phuc is………..…….…………………………..…………………………………………………
5. I like playing football better than watching it.
→ I prefer………………………………………………………………………………………….....
B. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. (1.25 m).
1. village / be / not / crowded / city/.
→ ……………………………………………………………………………………………………
2. city / have / interesting / activities / countryside /.
→ …………………………………………………………………………………………………….
3. Hung King Festival / be / one / exciting / in / country/.
→ ……………………………………………………………………………………………………
4. paddy fields / mountains / be / not / large / those / lowlands.
→ ……………………………………………………………………………………………………
5. Nick / be / really / interested / learn / ethnic peoples / Vietnam.
→ ……………………………………………………………………………………………………
1. Our houses are now better equipped than in the past.
→ In the past, our houses aren't so well equipped as now.
2. A plane travels faster than a train.
→ A train travels slower than a plan/ A train doesn't travel as fast as a plane.
3. The Manchester team performed more successfully than the Liverpool team.
→ The Liverpool team didn't perform as successfully as The Manchester team.
4. Khang swims better than Phuc.
→ Phuc is
5. I like playing football better than watching it.
→ I prefer playing football to watching it.
B. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. (1.25 m).
1. village / be / not / crowded / city/.
→Village is not as crowded as city.
2. city / have / interesting / activities / countryside /.
→ City has more interesting activities than countryside.
3. Hung King Festival / be / one / exciting / in / country/.
→Hung King Festival is one of the most exciting festivals in the country.
4. paddy fields / mountains / be / not / large / those / lowlands.
→ Paddy fields in the mountains are not as large as those are in the lowlands.
5. Nick / be / really / interested / learn / ethnic peoples / Vietnam.
→ Nick is really interested in learning about ethnic peoples of Vietnam.
 
  • Like
Reactions: xyzcute

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,678
7,748
879
19
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Em có tải đề này trên mạng nhưng không có đáp án để dò lại. Mọi người giúp em với ạ !!

IV. WRITING (2.0 marks) A. Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same. (1.25 m)
1. Our houses are now better equipped than in the past.
→ In the past, our houses ……..………………………………………………………………….…
2. A plane travels faster than a train.
→ A train ………….…..………….………………………………………………………………....
3. The Manchester team performed more successfully than the Liverpool team.
→ The Liverpool team… ……………………………………………………………………………
4. Khang swims better than Phuc.
→ Phuc is………..…….…………………………..…………………………………………………
5. I like playing football better than watching it.
→ I prefer………………………………………………………………………………………….....
B. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. (1.25 m).
1. village / be / not / crowded / city/.
→ ……………………………………………………………………………………………………
2. city / have / interesting / activities / countryside /.
→ …………………………………………………………………………………………………….
3. Hung King Festival / be / one / exciting / in / country/.
→ ……………………………………………………………………………………………………
4. paddy fields / mountains / be / not / large / those / lowlands.
→ ……………………………………………………………………………………………………
5. Nick / be / really / interested / learn / ethnic peoples / Vietnam.
→ ……………………………………………………………………………………………………
1. Our houses are now better equipped than in the past.
→ In the past, our houses aren't so well equipped as now.
2. A plane travels faster than a train.
→ A train travels slower than a plan/ A train doesn't travel as fast as a plane.
3. The Manchester team performed more successfully than the Liverpool team.
→ The Liverpool team didn't perform as successfully as The Manchester team.
4. Khang swims better than Phuc.
→ Phuc is
5. I like playing football better than watching it.
→ I prefer playing football to watching it.
B. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. (1.25 m).
1. village / be / not / crowded / city/.
→Village is not as crowded as city.
2. city / have / interesting / activities / countryside /.
→ City has more interesting activities than countryside.
3. Hung King Festival / be / one / exciting / in / country/.
→Hung King Festival is one of the most exciting festivals in the country.
4. paddy fields / mountains / be / not / large / those / lowlands.
→ Paddy fields in the mountains are not as large as those are in the lowlands.
5. Nick / be / really / interested / learn / ethnic peoples / Vietnam.
→ Nick is really interested in learning about ethnic peoples of Vietnam.
Biết làm bài sắp xếp thui
B. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. (1.25 m).
1. village / be / not / crowded / city/.
Village is not as crowded as city.
2. city / have / interesting / activities / countryside /.
City has more interesting activities than countryside.
3. Hung King Festival / be / one / exciting / in / country/.
Hung King Festival is one of the most exciting festivals in the country.
4. paddy fields / mountains / be / not / large / those / lowlands.
Paddy fields in the mountains are not as large as those are in the lowlands.
5. Nick / be / really / interested / learn / ethnic peoples / Vietnam.
Nick is really interested in learning about ethnic peoples of Vietnam
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
20
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
1. Our houses are now better equipped than in the past.
=> In the past, our houses aren't so well equipped as now.
2. A plane travels faster than a train.
=> A train doesn't travel as fast as a plane.
3. The Manchester team performed more successfully than the Liverpool team.
=> The Liverpool team didn't perform as successfully as The Manchester team.
4. Khang swims better than Phuc.
=> Phuc is not as/so good at swimming as Khang
5. I like playing football better than watching it.
=> I prefer playing football to watching it.
B. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. (1.25 m).
1. village / be / not / crowded / city/.
=> Village is not as crowded as city.
2. city / have / interesting / activities / countryside /.
=> City has more interesting activities than countryside.
3. Hung King Festival / be / one / exciting / in / country/.
=> Hung King Festival is one of the most exciting festivals in the country.
4. paddy fields / mountains / be / not / large / those / lowlands.
=> Paddy fields in the mountains are not as large as those are in the lowlands.
5. Nick / be / really / interested / learn / ethnic peoples / Vietnam.
=> Nick is really interested in learning about ethnic peoples of Vietnam.
 
  • Like
Reactions: vgiahy@gmail.com

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
21
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
  • Like
Reactions: joon_young#1

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,678
7,748
879
19
Hà Nội
THCS Mai Dịch
were chứ nhỉ?? "In the past" mà??

từ are không cần cũng được

1. Our houses are now better equipped than in the past.
→ In the past, our houses weren't so well equipped as now.
2. A plane travels faster than a train.
A train doesn't travel as fast as a plane.
3. The Manchester team performed more successfully than the Liverpool team.
→ Hướng dẫn e câu này vs chị @ngchau2001
4. Khang swims better than Phuc.
→ Phuc is not as so good at swimming as Khang
5. I like playing football better than watching it.
→ I prefer playing football to watching it.
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
21
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
3. The Manchester team performed more successfully than the Liverpool team.
→ Hướng dẫn e câu này vs chị @ngchau2001
3. => The Liverpool team didn't perform as/ so successfully as the Manchester team.
Đây là dạng ngang bằng ở thể phủ định
As/ So + adj/ adv + as
 
Top Bottom