writing

 1. Hien Dang

  Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] Money

  bargain: mặc cả coupon: mã giảm giá discount: giảm giá price tag: mác giá receipt: hoá đơn refund: hoàn tiền sale: đợt giảm giá special offer generous: hào phóng stingy: keo kiệt loan: khoản cho vay debt: khoản nợ owe: nợ profit: lợi nhuận income: thu nhập invest: đầu tư currency: tiền tệ cash...
 2. Hien Dang

  Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] Ambitions

  aspiration: khát vọng goal: mục tiêu desire: mong muốn ambitious: tham vọng pursue: theo đuổi strive for sth: cố gắng vì thứ gì long to do sth: mong muốn được làm gì have a penchant for: có thiên hướng về fulfill: hoàn thành creative: sáng tạo challenging: khó khăn rewarding: đáng giá stressful...
 3. Hien Dang

  Ngoại ngữ How to write right - Viết sao cho đúng

  Số 1: Chuyện học viết của mình Chào mọi người, mình đã trở lại với một topic hoàn toàn mới đây. Trong topic này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về tất cả các yếu tố để làm cho bài writing của các bạn hay hơn, đúng hơn. Trong số đầu tiên, mình muốn chia sẻ với mọi người một chút về việc học...
 4. Hien Dang

  Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] - Caring for those in need

  impairment (n): khiếm khuyết disability (n): khuyết tật visually impaired (adj): khiếm thị/suy giảm thị lực blind (adj): mù hearing-impaired (n): khiếm thính deaf (adj): điếc non-vocal (adj): câm mobility disability (n): khuyết tật về các chi (khó di chuyển, cầm nắm) intellectual disability (n)...
 5. MPEEx

  Ngoại ngữ [Writing 11] 5 Topics

  1. Write about your daily activities. 2. How to study English effectively? 3. Write about your close friend. 4. Write about the benefits of volunteer work. 5. Write about a festival you like the best...
 6. T

  Ngoại ngữ Viết lại câu + giải thích *gấp ạ

  1 -They have cut down some branches of that tree -> That tree 2 - People should shut up all the doors during the night -> It's 3 - Jason didn't fly to NY last week, so he absent from his family gathering -> If Cho em thắc mắc một tí là nếu chia câu 3 thành If Jason had flown to NY last week, he...
 7. vgiahy@gmail.com

  Ngoại ngữ Writing 8

  Em có tải đề này trên mạng nhưng không có đáp án để dò lại. Mọi người giúp em với ạ !! IV. WRITING (2.0 marks) A. Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same. (1.25 m) 1. Our houses are now better equipped than in the past. → In the past, our houses...
Top Bottom