English THCS Word formation FCE

KhoiTranHoangDang8072

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2022
12
5
31
16
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các anh chị giúp em với, em cảm ơn ạ :Tuzki3

1. He looked around carefully and walked towards the car ______________________, opened the door and got in quickly. (PURPOSE)
2. A number of scholars have made ______________________ and constructive criticism of the current national high school examination. (SPEAK)
3. The doctor says his poor health results from ______________________ eating. (MODERATION)
4. He is getting ever more interested in ______________________ and desire to become a software designer. (INFORM)
5. The advertisement says much about the car, but is very ______________________ about the price. (INFORM)
6. The child couldn’t ______________________ the lid of the jar and had to do without jam. (SCREW)
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,174
181
19
Nghệ An
Các anh chị giúp em với, em cảm ơn ạ :Tuzki3

1. He looked around carefully and walked towards the car ______________________, opened the door and got in quickly. (PURPOSE)
2. A number of scholars have made ______________________ and constructive criticism of the current national high school examination. (SPEAK)
3. The doctor says his poor health results from ______________________ eating. (MODERATION)
4. He is getting ever more interested in ______________________ and desire to become a software designer. (INFORM)
5. The advertisement says much about the car, but is very ______________________ about the price. (INFORM)
6. The child couldn’t ______________________ the lid of the jar and had to do without jam. (SCREW)
KhoiTranHoangDang80721. He looked around carefully and walked towards the car ____purposefully(một cách quả quyết)__________________, opened the door and got in quickly. (PURPOSE)
2. A number of scholars have made ____outspoken( thẳng thắn)__________________ and constructive criticism of the current national high school examination. (SPEAK)
3. The doctor says his poor health results from _____immoderate( quá độ)_________________ eating. (MODERATION)
4. He is getting ever more interested in __informatics( tin học)____________________ and desire to become a software designer. (INFORM)
5. The advertisement says much about the car, but is very ____uninformative(ít thông tin)__________________ about the price. (INFORM)
6. The child couldn’t ___unscrew( vặn)___________________ the lid ( nắp )of the jar and had to do without jam. (SCREW).
Chúc bạn học tốt, có thắc mắc gì cứ hỏi nha.
Nếu muốn học thêm dạng bài này hay mở rộng vốn từ thì bấm vào đây nhé:
- Word formation 1 & Word formation 2 & Word formation 3
-Level up Your Vocabulary in English! &
Từ vựng nâng cao
 
Top Bottom