Ngoại ngữ Vui Học Tiếng Anh Qua Truyện Chêm

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
1.She walked out in ….
A.disgust
. B.hysterically C.brand new D.possession
2.He wanted to….. his new sound system.
A.Get out B.show off C.Tear off D.dial
3.He has a good working relationship with....
A.colleagues B.possession C.dial D.lawyer
4.How can he afford to buy himself a ….. car?

A. elbow B.brand new C.grab D.Get out
5.Her injury …… her chances of winning the race.
A. Tore off B.ruined C. screamed D.grabbed
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
1. She walked out in ….
A.disgust. B.hysterically C.brand new D.possession
2.He wanted to….. his new sound system.
A.Get out B.show off C.Tear off D.dial
3.He has a good working relationship with....
A.colleagues B.possession C.dial D.lawyer
4.How can he afford to buy himself a ….. car?
A. elbow B.brand new C.grab D.Get out
5.Her injury …… her chances of winning the race.
A. Tore off B.ruined C. screamed D.grabbed
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
1.She walked out in ….
A.disgust
. B.hysterically C.brand new D.possession
2.He wanted to….. his new sound system.
A.Get out B.show off C.Tear off D.dial
3.He has a good working relationship with....
A.colleagues B.possession C.dial D.lawyer
4.How can he afford to buy himself a ….. car?

A. elbow B.brand new C.grab D.Get out
5.Her injury …… her chances of winning the race.
A. Tore off B.ruined C. screamed D.grabbed
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
1. She walked out in ….
A.disgust. B.hysterically C.brand new D.possession
2.He wanted to….. his new sound system.
A.Get out B.show off C.Tear off D.dial
3.He has a good working relationship with....
A.colleagues B.possession C.dial D.lawyer
4.How can he afford to buy himself a ….. car?
A. elbow B.brand new C.grab D.Get out
5.Her injury …… her chances of winning the race.
A. Tore off B.ruined C. screamed D.grabbed
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
1. She walked out in ….
A.disgust. B.hysterically C.brand new D.possession
2.He wanted to….. his new sound system.
A.Get out B.show off C.Tear off D.dial
3.He has a good working relationship with....
A.colleagues B.possession C.dial D.lawyer
4.How can he afford to buy himself a ….. car?
A. elbow B.brand new C.grab D.Get out
5.Her injury …… her chances of winning the race.
A. Tore off B.ruined C. screamed D.grabbed
 

Hưng Gia...

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2021
30
452
56
Quảng Ngãi
THCS Trần hưng Đạo
1. She walked out in ….
A.disgust. B.hysterically C.brand new D.possession
2.He wanted to….. his new sound system.
A.Get out B.show off C.Tear off D.dial
3.He has a good working relationship with....
A.colleagues B.possession C.dial D.lawyer
4.How can he afford to buy himself a ….. car?
A. elbow B.brand new C.grab D.Get out
5.Her injury …… her chances of winning the race.
A. Tore off B.ruined C. screamed D.grabb
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
1. She walked out in ….
A.disgust. B.hysterically C.brand new D.possession
2.He wanted to….. his new sound system.
A.Get out B.show off C.Tear off D.dial
3.He has a good working relationship with....
A.colleagues B.possession C.dial D.lawyer
4.How can he afford to buy himself a ….. car?
A. elbow B.brand new C.grab D.Get out
5.Her injury …… her chances of winning the race.
A. Tore off B.ruined C. screamed D.grabbed
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Để các bạn đợi hơi lâu rùi nà, sau đây là đáp án của 2 bài đọc đầu tiên nhé :Tonton1

ĐÁP ÁN BÀI 1

1. screamed
2. heart attack
3. cage
4. suddenly
5. downtown
ĐÁP ÁN BÀI 2
1. disgust
2. show off
3. colleagues
4. brand new
5. ruined​
 
 • Like
Reactions: npan_184

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Các bạn đã sẵn sàng đến với bài đọc thứ 3 chưa nè :> Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nháaaa

THE SPY

HiLB121XjRLsCTJSNljB_lpHbVRvQIOFsygvidcy7yT3n0IF8Jp6UIBmLBG8MgOo__QtFB9akY1QwiHli0JPv-dbX-Wc-Wop37Nz5IaudL39njqUVSda4-T0iQINrTn7EzElCASF


Nigel Cavendish là a spy nổi tiếng của Anh. Trong hơn 20 năm, ông đã liên tiếp làm các missions quan trọng và đã đánh cắp những bí mật quan trọng từ các quốc gia trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, may mắn của ông ran out. Một ngày nọ, anh bị chính phủ Nga captured. Chính phủ Anh cho biết họ không biết gì về anh. Anh ta được đưa ra court và bị sentenced tử hình bằng cách firing squad

Vào ngày execution của anh, thời tiết thật kinh khủng. Trời đang raining cats and dogs và có một cơn gió lạnh thổi fiercely phía bắc
The guards đã đến phòng giam và dẫn ông ta ra ngoài. Họ bước đi trong làn mưa lạnh gần nửa cây số. Đúng là muddy, họ bị soaked và lạnh gần chết.
Họ lined up Nigel để bắn ông ta. Họ hỏi có bất kỳ lời cuối cùng để nói không.

Nigel nói, "Mấy ông thật khủng khiếp - đưa tôi ra ngoài để được bắn vào một ngày khủng khiếp như vậy."
Một người lính ngước nhìn bầu trời tối và nói "Tôi không hiểu những gì ông đang phàn nàn! Thế thì chúng ta phải đi lại!"

VOCABULARY
spy (N) /spaɪ/ gián điệp; người do thám, người trinh sát
 • The organization had been penetrated by a spy.
mission (N) /ˈmɪʃ.ən/sứ mệnh, nhiệm vụ
 • Your mission is to isolate the enemy by destroying all the bridges across the river.
run out (phrasal verb) /rʌn aut/ Hết sạch
 • We've run out of sugar; I'm going to the shops for some.
capture (V) /ˈkæp.tʃər/. bắt giữ,. đoạt được
 • These birds were captured in the wild in 1987.
court (N) /kɔːt/ toà án; quan toà; phiên toà
 • Please describe to the court exactly what you saw.
sentence (V) /ˈsen.təns/kết án, tuyên án
 • He was sentenced to life imprisonment.
firing squad (N) /ˈfaɪə.rɪŋ ˌskwɒd/ xử bắn
 • The firing squad is still used today in some countries.
execution (N) /ˌek.sɪˈkjuː.ʃən/sự thực hiện, sự thi hành
 • The executions will be carried out by a firing squad.
raining cats and dogs (idiom) mưa như trút nước
 • Come inside, It’s rain too heavy to play! Raining cats and dogs!
fiercely (adv) /ˈfɪəs.li/ dữ dội, mãnh liệt
 • He’s fiercely committed to excellence in education.
Guards (N) /ɡɑːdz/ lính bảo vệ; đội bảo vệ
 • the Royal Horse Guards
muddy (adj) /ˈmʌd.i/ lầy bùn, lầy lội
 • Don't bring those muddy boots inside!
soaked (adj) /səʊktid/hoàn toàn ướt; ướt đẫm
 • His T-shirt was soaked in sweat.
Line up (phrasal verb) Sắp xếp theo dòng, hàng
 • Thousands of people lined up to buy tickets on opening night.
EXERCISE

1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 
Last edited:

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution​
 

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
13
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.ExecutionC.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 

Hưng Gia...

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2021
30
452
56
Quảng Ngãi
THCS Trần hưng Đạo
Các bạn đã sẵn sàng đến với bài đọc thứ 3 chưa nè :> Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nháaaa

THE SPY

HiLB121XjRLsCTJSNljB_lpHbVRvQIOFsygvidcy7yT3n0IF8Jp6UIBmLBG8MgOo__QtFB9akY1QwiHli0JPv-dbX-Wc-Wop37Nz5IaudL39njqUVSda4-T0iQINrTn7EzElCASF


Nigel Cavendish là a spy nổi tiếng của Anh. Trong hơn 20 năm, ông đã liên tiếp làm các missions quan trọng và đã đánh cắp những bí mật quan trọng từ các quốc gia trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, may mắn của ông ran out. Một ngày nọ, anh bị chính phủ Nga captured. Chính phủ Anh cho biết họ không biết gì về anh. Anh ta được đưa ra court và bị sentenced tử hình bằng cách firing squad

Vào ngày execution của anh, thời tiết thật kinh khủng. Trời đang raining cats and dogs và có một cơn gió lạnh thổi fiercely phía bắc
The guards đã đến phòng giam và dẫn ông ta ra ngoài. Họ bước đi trong làn mưa lạnh gần nửa cây số. Đúng là muddy, họ bị soaked và lạnh gần chết.
Họ lined up Nigel để bắn ông ta. Họ hỏi có bất kỳ lời cuối cùng để nói không.

Nigel nói, "Mấy ông thật khủng khiếp - đưa tôi ra ngoài để được bắn vào một ngày khủng khiếp như vậy."
Một người lính ngước nhìn bầu trời tối và nói "Tôi không hiểu những gì ông đang phàn nàn! Thế thì chúng ta phải đi lại!"

VOCABULARY
spy (N) /spaɪ/ gián điệp; người do thám, người trinh sát
 • The organization had been penetrated by a spy.
mission (N) /ˈmɪʃ.ən/sứ mệnh, nhiệm vụ
 • Your mission is to isolate the enemy by destroying all the bridges across the river.
run out (phrasal verb) /rʌn aut/ Hết sạch
 • We've run out of sugar; I'm going to the shops for some.
capture (V) /ˈkæp.tʃər/. bắt giữ,. đoạt được
 • These birds were captured in the wild in 1987.
court (N) /kɔːt/ toà án; quan toà; phiên toà
 • Please describe to the court exactly what you saw.
sentence (V) /ˈsen.təns/kết án, tuyên án
 • He was sentenced to life imprisonment.
firing squad (N) /ˈfaɪə.rɪŋ ˌskwɒd/ xử bắn
 • The firing squad is still used today in some countries.
execution (N) /ˌek.sɪˈkjuː.ʃən/sự thực hiện, sự thi hành
 • The executions will be carried out by a firing squad.
raining cats and dogs (idiom) mưa như trút nước
 • Come inside, It’s rain too heavy to play! Raining cats and dogs!
fiercely (adv) /ˈfɪəs.li/ dữ dội, mãnh liệt
 • He’s fiercely committed to excellence in education.
Guards (N) /ɡɑːdz/ lính bảo vệ; đội bảo vệ
 • the Royal Horse Guards
muddy (adj) /ˈmʌd.i/ lầy bùn, lầy lội
 • Don't bring those muddy boots inside!
soaked (adj) /səʊktid/hoàn toàn ướt; ướt đẫm
 • His T-shirt was soaked in sweat.
Line up (phrasal verb) Sắp xếp theo dòng, hàng
 • Thousands of people lined up to buy tickets on opening night.
EXERCISE

1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,496
6,386
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
1. "Do you have any milk?" "Sorry, I've…..."
A.run out B.soaked C.sentence D.capture

2. My …..in life is to educate the rich about the suffering of the poor.
A.Guards B.firing squad C.court D.mission

3.Don't bring those …..boots inside!
A.spy B.Line up C.fiercely D.muddy

4….. is still a penalty for murder.
A.raining cats and dogs B.Execution C.spy D.mission

5.They remain …...opposed to outside intervention.
A.fiercely B.sentence C.Line up D.execution
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,034
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
THE STELLAR ONE
tBPU30AgbURa0ltEF16CNtKPcFatFRYKuFuF5ypU3m9A-r8fgBZAuF7YeJMbaVnjBUYyy488lSvl9YJyHCucGScDXhr9HqUwh-aVgekOGKb3fq5iITppenn2HJs_Anna_xP4R9_x
Từ rất lâu, có một tảng đá trôi nổi trong không gian, tìm kiếm nơi thuộc về. Nó đến thăm nhiều hành tinh và cả tầm xa nhất của vũ trụ, nhưng nó sẽ tìm thấy những gì đang tìm kiếm? The Stellar One là a tale về self-esteemself-discovery.

Khi vũ trụ thuở mới khai sinh, bầu trời tràn ngập các hành tinh, ngôi sao, và nhiều tảng đá.
Một trong những tảng đá này đặc biệt hơn một chút so với còn lại. Nó không giống bất kỳ ai. Nó là một tảng đá tốt bụng và hạnh phúc, luôn bay gần một hành tinh lớn màu xanh.
Đôi khi khi ánh sáng hắt vào bề mặt, nó sẽ phát sáng một màu xanh brilliant.

Khi bầu trời chuyển từ ngày sang ngày, tuần này sang tuần, tảng đá đã thấy các hành tinh far off về khoảng cách. Nó tự hỏi nó sẽ như thế nào để đi đến chỗ họ .. cho đến một ngày nó quyết định đi ra bên ngoài. Bầu trời rất buồn khi thấy nó rời đi, và những hành tinh đã khóc thành một cơn bão mưa. Lúc đầu, tảng đá không giỏi việc di chuyển. Nó sẽ spin quá sang phải hoặc quá sang trái. Dần dần, nó cũng đã học cách đi theo hướng nào nó thích.

Nó thấy một hành tinh chứa đầy nước, không hề có a speck của đất. Rồi nó thấy một hành tinh dried up. Nó bắt đầu nhận thấy rằng mỗi hành tinh dường như sáng hơn lần trước. . Nếu mỗi hành tinh nó đến thăm là đẹp hơn so với trước, thì làm thế nào có thể quyết định đi đâu tiếp theo, và làm thế nào có thể quyết định ở đâu. Vì vậy,nó tiếp tục đi du lịch, sợ bỏ lỡ một hành tinh nào đó. Cuối cùng, nó came upon hành tinh lớn màu xanh mà nó đã từng quay quanh, nhưng thấy không giống như trước. Hành tinh đang tỏa sáng theo cách mà chưa bao giờ có trước đây. Điều này làm nó dừng lại một lúc.

“Tôi không biết tôi nên đi đâu tiếp theo”, nó nói to. “Mỗi direction chứa đầy các hành tinh tuyệt vời. Và tôi không thể dừng lại, hành tinh tiếp theo sẽ còn đẹp hơn nữa nếu tôi tiếp tục đi. Ngay cả hành tinh xanh cũng đẹp hơn mỗi ngày khi tôi vắng mặt. "

Hành tinh xanh nghe thấy hỏi "Bạn không biết tại sao tôi sáng hơn?"
"Bạn là hành tinh sáng nhất tôi từng thấy," nó nói, "Nhưng tôi không biết tại sao bạn phát sáng hơn hôm tôi đã rời đi."
"Bạn đã thắp sáng bừng sáng,"
"Nhưng tôi chỉ là một tảng đá" nó trả lời.
"Bạn không còn chỉ là một tảng đá như ngày bạn rời bỏ tôi," Hành tinh xanh nói.” Bạn đã trưởng thành và rực sáng. Bây giờ bạn là a shooting star, và bạn là lý do mà tôi tỏa sáng. Và trong khi bạn đang lo lắng về direction nào, tất cả các hành tinh trong không gian đều hy vọng rằng bạn sẽ đến với họ để thắp sáng họ đấy. "

VOCABULARY

belong (V) /bɪˈlɒŋ/ thuộc về
 • After three years in Cambridge, I finally feel as if I belong here.
stellar (Adj) /ˈstel.ər/ (thuộc) sao, (thuộc) tinh tú
 • a stellar explosion
tale (N) /teɪl/truyện ngắn
 • He told some fascinating tales about his life in India.
self-esteem /ˌself.ɪˈstiːm/ Tự Trọng
 • She suffers from low self-esteem and it prevents her from pursuing her goals.
self-discovery (N) /ˌself.dɪˈskʌv.ər.i/ sự tìm hiểu bản ngã
 • I want more self-discovery, exploring different ways of doing things.
brilliant (adj) /ˈbrɪl.jənt/ sáng chói, chói loà, tài giỏi, lỗi lạc
 • The sky was a brilliant, cloudless blue.
Far-off (Adj) / 'fɑ:r'ɔ:f /: xa xôi, xa tít; xa xưa
 • There was no such book in those far-off days.
back and forth(idiom): đi tới đi lui
 • She swayed gently back and forth to the music.
spin (V) /spɪn/ xoay tròn
 • He was killed when his car hit a tree and spun off the road.
speck (N) /spek/ dấu, vết, đốm, hạt (bụi...)
 • There's not a speck of dust/dirt in their house.
Dry up (phrasal verb) : Khô cạn, cạn ráo
 • The land had dried up and no crops would grow.
Come upon ( phrasal verb) Chợt gặp, tình cờ thấy
 • I came upon this book in the attic - would you like it?
direction (N) /daɪˈrek.ʃən/ phương hướng, chiều
 • "No, go that way," I said, pointing in the opposite direction.
shooting star (N) ʃuː.tɪŋ ˈstɑːr:. sao sa, sao băng
 • Shooting stars, or "falling stars" have enchanted humankind since the dawn of time
EXERCISES:
1. I was dazzled by a …. light.
A.brilliant B.Dry up C.stellar D.self-esteem
2. They drove away in opposite …...
A.shooting star B.directions C.speck D.tale
3. His life story makes a pretty remarkable…...
A.Far-off B.self-discovery C.shooting star D.tale
4. These papers …..with the others.
A.Come upon B.spins C.belong D.Dry up
5. The earth …..on its axis.
A.spins B.belongs C.brilliant D.back and forth
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISES:
1. I was dazzled by a …. light.

A.brilliant B.Dry up C.stellar D.self-esteem
2. They drove away in opposite …...
A.shooting star B.directions C.speck D.tale
3. His life story makes a pretty remarkable…...
A.Far-off B.self-discovery C.shooting star D.tale
4. These papers …..with the others.
A.Come upon B.spins C.belong D.Dry up
5. The earth …..on its axis.
A.spins B.belongs C.brilliant D.back and forth
 
 • Like
Reactions: npan_184
Top Bottom