Sử 7 VUA QUANG TRUNG

Lưu Phương Anh

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng hai 2019
29
4
6
16
Hà Nội
THCS Phúc Đồng

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,442
596
17
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế,quốc phòng, ngoại giao, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ?
* Về kinh tế:
- Nông nghiệp:
+ Ban hành “Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.
=> Mùa màng trở lại phong đăng, năm phần mười trong nước khôi phục được cảnh thái bình.
- Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.
+ Yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chơi búa.
=> Hàng hóa được lưu thông, không bị ngưng đọng, làm lợi cho sự tiêu dùng của dân. Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.
* Về văn hóa, giáo dục:
- Ban bố Chiếu lập học, các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học.
- Dùng chữ Nôm làm chữ viết thức của nhà nước.
- Giao cho Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, làm tài liệu học tập.
=> Quang Trung đề cao việc phát triển giáo dục, muốn tiến tới thay thế tài liệu học tập bằng tiếng mẹ đẻ, thoát li khỏi sự lệ thuộc vào văn tự nước ngoài.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,482
151
16
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
- Kinh tế:
 • Ban hành Chiếu khuyến nông
 • Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế
 • Yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông thương chợ búa
- Văn hoá:
 • Ban bố Chiếu lập học
 • Khuyến khích các huyện, xã mở trường học.
 • Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức, dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập.
- Quốc phòng:
 • Thi hành chế độ quân dịch, ba suất đinh lấy một suất lính
 • Xây dựng quân đội gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh, kị binh
 • Nhiều chiến thuyền và đại bác
- Ngoại giao:
 • Với nhà Thanh chủ trương mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Vua Thanh phải công nhận Quang Trung là "quốc vương"
 • Tiến hành khẩn trương tiêu diệt lực lượng Nguyễn Ánh nhưng chưa kịp thực hiện.
 
Top Bottom