Hóa Vòng thi "VƯỢT RÀO" cuộc thi "Siêu sao Hóa học"

Thảo luận trong 'BẢNG TIN - PHÒNG SINH HOẠT CHUNG' bắt đầu bởi Đình Hải, 26 Tháng một 2019.

Lượt xem: 1,997

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Tống Huy

  Tống Huy Mod Cộng đồng Cu li diễn đàn HV CLB Hóa học vui

  Bài viết:
  3,794
  Điểm thành tích:
  576
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Lam Kiều

  Câu 2 :
  Gọi số proton và nơtron lần lượt là N và Z
  => Khối lượng nguyên tử của M: mN.N+mZ.Z
  H có số N và Z lần lượt là N' và Z'
  => Khối lượng nguyên tử của H là: mN.N' +mZ.Z'
  ( mN và mZ lần lượt là khối lượng của 1 hạt proton và 1 hạt nơtron)
  Mà mN =mZ = 1,67.10^-27 nên
  Khối lượng nguyên tử của M: mN.( Z+N)
  Khối lượng nguyên tử của A : mN.(Z' + N')
  * ta có:
  Z-N = 4 <=> Z=N+4 (1)
  Z'=N' (2)
  N+ xN' = 58 => xN' = 58 - N (3)
  * Hợp chất A có công thức MX(b) trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng nên:
  M / (M+bX) = 46,67/100 <=> [mN.(Z+N)] / [mN.(Z+N) + b.mN.(Z'+N')] = 46,67/100
  <=> (Z+N) / [(Z+N) +b(Z'+N')] = 46,67/100 (4)
  Thay (1), (2), (3) vào (4) ta giải ra được : N = 26 => Kim loại M chính là Fe
  N=26 => Z= 26 +4 = 30 và bN' = 32
  Với b=1 => N'=32 => phi kim là Ge (loại )
  Với b=2 => N'=16 => phi kim là S( thuộc chu kì 3 nên thỏa mãn điều kiên=> chọn)
  Vậy công thức của hợp chất H là: FeS2
  Câu 1 :

  = 0,015 mol.
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
  mAl = 4,83 - 3,48 = 1,35 (g) ; nAl = 0,05 (mol)
  8 Al + 3 Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe
  0,04 0,015 0,02 0,045
  Theo PTHH: Fe3O4 hết, Al dư
  nAl dư =
  nFe sau (1) = 0,015.3 = 0,045 (mol)
  F gồm: Al2O3: 0,02 mol; Fe: 0,045 mol ; Al dư: 0,01 mol


  Cho F vào dd CuSO4, xảy ra lần lượt các phản ứng sau:
  (1) 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3 Cu
  0,01 0,015 0,015 (mol)
  (2) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
  0,035 0,035 0,035 (mol)
  Hỗn hợp chất rắn Z gồm: Cu: 0,05 mol; Fe dư: 0,045-0,035 = 0,01 mol;
  Al2O3: 0,02 mol
  m = 0,02.102 + 0,05.64 + 0,01.56 = 5,8 gam
  Câu 3 :
   
  Đình Hải thích bài này.
 2. Yorn SWAT

  Yorn SWAT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  503
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Thọ Dân

  Hình như phản ứng 9 câu 3 sai đề ạ.:):):):rongcon1
   

  Các file đính kèm:

  Đình HảiSoJieunSoKool thích bài này.
 3. Mart Hugon

  Mart Hugon Học sinh gương mẫu Thành viên HV CLB Hóa học vui HV CLB Hội họa Hội viên CLB Ngôn từ HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  1,726
  Điểm thành tích:
  301
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Teitan Tokyo

  15485143640591286939925.jpg 1548514491748-1742564515.jpg 1548514508295-2121863857.jpg 1548514529185-399162090.jpg 15485146385032043873941.jpg
   
  Đình HảiYorn SWAT thích bài này.
 4. Truong1802

  Truong1802 Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  2
  Điểm thành tích:
  16
  Nơi ở:
  Tây Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Ngô Gia Tự

  1548514594182-303553329.jpg 15485146668181879073999.jpg 1548514695705-612514953.jpg
   
  Đình Hải thích bài này.
 5. Tư Âm Diệp Ẩn

  Tư Âm Diệp Ẩn Học sinh tiến bộ Thành viên HV CLB Hóa học vui HV CLB Hội họa Hội viên CLB Ngôn từ

  Bài viết:
  1,840
  Điểm thành tích:
  251
  Nơi ở:
  Vĩnh Phúc
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Đại Đồng

  Câu 3:
  (1) 2ZnS + 3O2 --t--> 2ZnO + 2SO2
  (2) C + 2H2SO4 --->CO2 + 2SO2 + 2H2O
  (3) 2P + 5H2SO4 ----->2H2O+ 2H3PO4 + 5SO2
  (4) SO2 + Ba(OH)2 ----> BaSO3 + H2O
  (5) BaSO3 + H2SO4 ------>BaSO4 + SO2 + H2O
  (6) 2SO2 + 2H2O + O2 ---->2H2SO4
  (7) H2SO4 + Zn ---->ZnSO4 + H2
  (8) ZnSO4 + Mg ---->MgSO4 + Zn
  (9) SO2 + H2O + KHCO3 -----> K2CO3 + .......
  (10) K2CO3 + H2SO4 ---->K2SO4 + H2O + CO2
  (11) K2SO4 + 2Ca(NO3) ---->CaSO4 + 2KNO3
  Câu 2: Gọi A, A' lần lượt là số nguyên tử khối của M và X
  Theo bài: N - Z = 4 => N = Z + 4 => A = Z + 4 + Z = 2Z + 4
  A' = N' + Z ' = 2Z' (vì N' = Z')
  %M : % X = 46.67 : 53.33 <=> Ax 53.33 = 46.67 x A' x b
  <=> (2Z+4) x 53.33 = 46.67 x 2Z' x b
  <=> 106.66Z + 213.32 = 93.34 x Z' x b (1)
  Tổng số proton trong MXb là 58 nên: Z = 58 - Z'b
  Thay vào (1) ta được:
  106.66 x (58 - Z'b) + 213.32 = 93.34 x Z' x b
  <=> Z'b = 32 (xấp xỉ) => Z' = 32 : b (2)
  => Z = 26 => M là Fe
  Mặt khác, X là phi kim ở chu kì 3 nên theo (2) và bảng tuần hoàn, chỉ có Z' = 16 và b = 2 thỏa mãn
  => X là S (lưu huỳnh)
  Vậy công thức phân tử của H là FeS2
  Câu 1: nCuSO4 = 0.05 x 1 = 0.05 (mol)
  n Fe3O4 = 3.48 : 232 = 0.015 (mol)
  8Al + 3Fe3O4 --t--> 4Al2O3 + 9Fe
  0.015----------->0.02--->0.045
  m Al2O3 + m Fe = 0.02 x 102 + 0.045 x 56 = 4.56 < m F
  => F còn Al dư => m Al = 4.83 - 4.56 = 0.27 => n Al dư = 0.27 : 27 = 0.01 (mol)
  Vậy F gồm: Al2O3; Fe; Al dư
  PTHH:
  Al2O3 + CuSO4 ----> không tác dụng
  Fe + CuSO4 ---->FeSO4 + Cu
  2Al + 3CuSO4 -----> Al2(SO4)3 + 3Cu
  Mà: nSO4 trong CuSO4 = nSO4 trong muối sau pư = n CuSO4 = 0.05 (mol)
  => m FeSO4 + m Al2(SO4)3 = mSO4 + m Fe + m Al dư = 0.05 x 96 + 0.045 x 56 + 0.27 = 7.59(g)
  =>
   
  Đình Hải, KyanhdoYorn SWAT thích bài này.
 6. hothanhvinhqd

  hothanhvinhqd Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,098
  Điểm thành tích:
  214
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  trường AOE

  1,nFe3O4=3,48/232=0,015 mol
  giả sử Al,Fe3O4 pư hết
  8Al+3Fe3O4->4Al2O3+9Fe
  0,04...0,015..........0,02..0,045
  m=0,02.102+2,52=4,56<4,83(L)
  =>Al còn dư
  8Al+3Fe3O4->4Al2O3+9Fe
  0,04...0,015..........0,02..0,045
  ta có:mAl+mFe3O4=m chất rắn(ĐLBTKG)
  mAl=4,83-3,48=1,35 g
  nAl=1,35/27=0,05 mol mà nAl pư=0,04 mol=>có 0,01 mol Al dư
  nCuSO4=0,05.1=0,05 mol
  2Al+3CuSO4->Al2(SO4)3+3Cu
  0,01.......0,015.................................0,015
  Fe+CuSO4->FeSO4+Cu
  .......0,05-0,015............0,05-0,015
  m=(0,015+0,035).54=3,2 g
  2,ta có:
  M/M+Xb=46,67/100(1)
  lại có:N-Z=4->N=Z+4(2)
  N'=Z'(3)
  Z+b.Z'=58->b=(58-Z)/Z'
  từ(1),(2),(3) ta có: (3Z+4)/(3Z++4+((58-Z)/Z').3Z')=46,67/100
  giải ra ta được:Z=26(Fe)
  ta có:26+bZ'=58->bZ'=32(4)
  Từ (3),(4)->Z'=16(S)
  ct của H là FeS2
  3,(1) 2ZnS+3O2->2SO2+2ZnO
  (2)C+H2SO4đ->H2O+CO2+SO2
  (3)2P+5H2SO4đ->2H3PO4+2H2O+5SO2
  (4)SO2+BaO->BaSO3
  (5)K2SO4+BaSO3->BaSO4+K2SO3
  (6)Cl2+2H2O+SO2->H2SO4+2HCl
  (7)H2SO4+Zn->ZnSO4+H2
  (8)2Al+3ZnSO4->Al2(SO4)3+3Zn
  (9)
  (10)K2CO3+H2SO4->K2SO4+H2O+CO2
  (11)
   
  Đình Hải thích bài này.
 7. Timeless time

  Timeless time Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,112
  Điểm thành tích:
  331
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  Trung học phổ thông Thái Ninh

  Câu 3 :
  1 ZnS + 4H2SO4(đặc ,nóng)-----> ZnSO4 + 4H2O +4 SO2
  2 C +2H2SO4(đặc )----->CO2 +2SO2 +2H2O
  3 5H2SO4 + 2P(rắn)-----> 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O
  4 SO2 +Ba(OH)2------->BaSO3 + H2O
  5 BaSO3 + H2SO4----->BaSO4 + H2O + CO2
  6 SO2 + Br2 + H2O----->HBr + H2SO4
  7 H2SO4 + Zn ------>ZnSO4 + H2
  8 ZnSO4 +Al(nhiệt độ)------>Al2(SO4)3 +Zn
  9 SO2+2KOH------> K2CO3 + H2O
  10 K2CO3+H2SO4-----> H2O + K2SO4 + CO2
  11 K2SO4 + Ca(OH)2 -----> CaSO4 + 2KOH
  Câu 1
  nCuSO4= 0,05 mol
  nFe3O4=0,015 mol
  Áp dụng ĐLBTKL ta có : mAl=4,83-3,48=1,35 gam
  => nAl=0,05 mol
  8Al --------+--------3Fe3O4------> 9Fe + 4Al2O3
  0,04<------------------0,015-------->0,045-->0,02
  => Fe3O4 hết , Al dư
  =>nAl dư = 0,05-0,04=0,01 mol
  nFe tạo thành = 0,015.3=0,045 mol
  Hỗn hợp F gồm Al2O3 : 0,02 mol ; Fe: 0,045 mol ; Al dư : 0,01 mol
  Cho F vào dung dịch CuSO4 các phản ứng xảy ra theo thứ tự :
  2Al------+------3 CuSO4---> Al2(SO4)3 + 3Cu
  0,01------------>0,015------------------------>0,015
  Fe-------+-------CuSO4-----> FeSO4 + Cu
  0,035<-----------0,035-------------------->0,035
  => Hỗn hợp Z gồm : Cu : 0,05 mol ; Fe dư : 0,01 mol ; Al2O3 : 0,02 mol
  => m =mAl2O3+mCu+mFe dư = 0,02.102 + 0,05.64+0,01.56=5,8 gam
  Câu 2:
  Theo bài ra ta có :
  mM=46,67%mH
  => 2p+4=46,67%(2p+4+2bp') (1) <Vì Z=p , Z'=p'>
  Tổng số proton trong MXb là : p+bp'=58 (2)
  Từ (1) và (2) suy ra :
  p=26 ; bp'=32
  => M có Z=26 => Fe ; Số khối = 2p + 4= 56
  X có bp'=2, ở chu kỳ 3 => b=2 , p'=16
  => X là : S
  Vậy CTPT của H là : FeS2
   
  Đình HảiMai Anh 2k5 thích bài này.
 8. dangtiendung1201

  dangtiendung1201 Cựu Mod Toán Thành viên HV CLB Hóa học vui

  Bài viết:
  1,156
  Điểm thành tích:
  191
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Lương Thế VInh-Thành phố Thái Bình

  IMG_0652.JPG
  IMG_0653.JPG
  IMG_0654.JPG
   
  Đình HảiHà Chi0503 thích bài này.
 9. Play with me

  Play with me Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  799
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Quảng Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Cẩm Phả

  Em xin nộp bài luôn nha anh
   

  Các file đính kèm:

 10. Giang2k5

  Giang2k5 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  537
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Gia Lai
  Trường học/Cơ quan:
  !@#$&...

  Câu 1:
  TH1: Giả sử Al trong phản ứng vừa đủ
  => nFe3O4 = mFe3O4 : MFe3O4 = 3,48 - (56.3 + 16.4) = 0,015 (mol)
  Ta có:
  Al + Fe3O4 -> F
  => F tạo thành trong phản ứng là Fe2O3 + Fe
  Phương trình phản ứng:
  8Al + 3Fe3O4 -> 4Al2O3 + 9Fe
  0,04 0,015 0,02 0,045
  => mF = mAl2O3 +mFe = 8,16 + 22,68 = 30,84 > 4,83 ( loại )
  TH2: Giả sử Al trong phản ứng dư
  => mAl = mF - mFe3O4 = 4,83 - 3,48 = 1,35 (g)
  => nAl = mAl : M Al = 1,35 : 27 = 0,05 ( mol )
  Phương trình phản ứng
  8Al + 3Fe3O4 -> 4Al2O3 + 9Fe
  0,04 0,015 0,02 0,045
  => Al dư 0,05 - 0,04 = 0,01 mol
  Al + CuSO4 ---> Z
  => Z trong phản ứng là Al2(SO4)3 + Cu
  nCuSO4 = 0,05 mol
  Phương trình phản ứng:
  2Al + 3CuSO4 ---> Al2(SO4)3 + 3Cu
  0,01 0,015 0,015
  Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu (3)
  0,035 0,035 0,035
  => m = (0,015 + 0,035 ) .64 = 3,2 (g)
  Câu 2: H là FeS
  Câu 3:
   
  Đình Hải thích bài này.
 11. Conan Nguyễn

  Conan Nguyễn Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  131
  Điểm thành tích:
  126

  IMG_20190126_215034_480.JPG IMG_20190126_215712_053.JPG IMG_20190126_220101_625.JPG
   

  Các file đính kèm:

  Đình Hải thích bài này.
 12. Toshiro Koyoshi

  Toshiro Koyoshi Bậc thầy Hóa học Thành viên

  Bài viết:
  3,482
  Điểm thành tích:
  699
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Sao Hoả

  Câu 1:
  Theo gt ta có: [tex]m_{Al/hh}=4,83-3,48=1,35(g)\\\Rightarrow n_{Al/hh}=0,05(mol)[/tex]
  [tex]n_{Fe_3O_4/hh}=0,015(mol)[/tex]
  PTHH: [tex]8Al+3Fe_3O_4\overset{t^o}{\rightarrow}9Fe+4Al_2O_3(1)[/tex]
  Theo (1) và gt ta có: [tex]n_{Al/dư}=0,05-0,015.\frac{8}{3}=0,01(mol); n_{Fe}=0,015.3=0,045(mol);n_{Al_2O_3}=0,015.\frac{4}{3}=0,02(mol)[/tex]
  Vậy hỗn hợp chất rắn gồm 0,01 mol $Al$; 0,045 mol $Fe$; 0,02 mol $Al_2O_3$
  PTHH sảy ra khi cho hỗn hợp F tác dụng với dung dịch $CuSO_4$ là:
  [tex]2Al+3CuSO_4\rightarrow Al_2(SO_4)_3+3Cu(2)\\Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu(3)[/tex]
  Theo (2); gt ta có: [tex]n_{Cu/(2)}=\frac{3}{2}.n_{Al/du}=0,015(mol)\\n_{CuSO_4/dusau(2)}=0,05-\frac{3}{2}.0,01=0,035(mol)[/tex]
  Theo (3); gt ta có: [tex]n_{Cu}=n_{CuSO_4/dusau(2)}=0,035(mol)\\n_{Fe/dusau(3)}=0,045-0,035=0,01(mol)[/tex]
  Vậy [tex]m=m_{Fe/dusau(3)}+m_{Cu/(2)}+m_{Cu/(3)}=0,01.56+0,015.64+0,035.64=3,76(g)[/tex]
  Câu 3:
  [tex](1)ZnS+O_2\overset{t^o}{\rightarrow}ZnO+SO_2\\(2)C+2H_2SO_4(d/n)\rightarrow CO_2+2SO_2+2H_2O\\(3)2P+4H_2SO_4(d/n)\rightarrow H_2O+4SO_2+2H_3PO_4\\(4)SO_2+Ba(OH)_2\rightarrow BaSO_4+H_2O\\(5)BaSO_3+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4+SO_2+H_2O\\(6)SO_2+Br_2+2H_2O\rightarrow H_2SO_4+2HBr\\(7)H_2SO_4+Zn\rightarrow ZnSO_4+H_2\\(8)3ZnSO_4+2Al\rightarrow Al_2(SO_4)_3+3Zn(9)\\(10)K_2CO_3+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+CO_2+H_2O\\(11)K_2SO_4+Ca(OH)_2\rightarrow 2KOH+CaSO_4[/tex]
  Câu 2:
  Ta có: [tex]n-p=4\Rightarrow n=p+4\\p'=n'[/tex]
  Theo gt ta có:
  [tex]m_{M}=46,67(pt).m_{H}\\\Rightarrow p_M+n_{M}=46,67(pt).(p_M+n_M+b.p_X+b.n_X)\\\Rightarrow 2p+4=46,67(pt).(2p+4+2b.p')\\\Rightarrow 53,33(pt).(2p+4)=93,34(pt).b.p'(1)[/tex]

  Mặt khác ta lại có: [tex]p+b.p'=58(2)[/tex]
  Từ (1); (2) ta có hệ pt:
  [tex]\left\{\begin{matrix} 53,33.(2p+4)=93,34.bp' & \\ p+bp'=58 & \end{matrix}\right.\\\Rightarrow \left\{\begin{matrix} 53,33.(2p+4)-93,34bp'=0 & \\ 93,34p+93,34bp'=5413,72 & \end{matrix}\right.\\\Rightarrow 106,66p+213,32+93,34p=5413,72\\\Rightarrow p\approx 26;b.p'=32\Rightarrow Z_{M}=26[/tex]
  Do đó M là Fe.
  Ta có bảng biện luận:
  upload_2019-1-26_22-2-9.png
  Vậy X là S. Do đó CTHH của hợp chất H là $FeS_2$
   
  Đình HảiKyanhdo thích bài này.
 13. Đậu Thị Khánh Huyền

  Đậu Thị Khánh Huyền Trùm vi phạm Thành viên

  Bài viết:
  964
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Cao Xuân Huy

  BÀI 1.jpg
  BAI 3.jpg
  Đây là bài làm của em. Do máy nên ảnh không được như ý ạ
   
 14. bé nương nương

  bé nương nương Mod Sinh học Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,937
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  trung học

  [​IMG][​IMG][​IMG]
   
 15. Tam Cửu

  Tam Cửu Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  828
  Điểm thành tích:
  186
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  thpt Tứ Kỳ

  CÂU 1
  n Fe3O4= 0,015mol
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
  m Al = 4,83-3,48= 1,35g
  n Al= 0,05 mol

  Ta có: 8Al +3Fe304 (Nhiệt độ)----> 4Al2O3 +9Fe
  .........0,04.....0,015...........................0,02.......0,045

  Theo PTHH, Fe3O4 HẾT, Al DƯ
  nAl dư= 0,015 - [tex]\frac{0,015.8}{3}[/tex] = 0,01 mol
  n Fe: 0,015.3 = 0,045 mol

  F gồm Al2O3 0,02 mol ; Fe 0,045 mol; Al dư 0,01 mol
  nCuSO4 = 0,05MOL

  Cho F vào dd CuSO4:
  2Al + 3CuSO4 --------->Al2(SO4)3 + 3Cu
  0,01...0,015.......................................0,015
  Fe + CuSO4--------------> FeSO4 + Cu
  0,035..0,035..................................0,035

  HH chất rắn Z gồm Cu 0,05 mol, Fe dư : 0,01 mol, Al2O3 : 0,02 mol

  m= m Al2O3 + m Cu + m Fe dư = 5,8 gam

  CÂU2

  Giả sử: M số proton và nơtron lần lượt là p và n
  => Khối lượng nguyên tử của M: mp.p+mn.n
  X có số p và n lần lượt là p' và n'
  => Khối lượng nguyên tử của X là: mp.p' +mn.n'
  Mà mp =mn = 1,67.10^-27 nên
  Khối lượng nguyên tử của M: mp.( n+p)
  Khối lượng nguyên tử của X : mp.(n' + p')

  * ta có:
  n-p = 4 <=> n=p+4 (1)
  n'=p' (2)
  p+ xp' = 58 => xp' = 58 - p (3)
  * Hợp chất A có công thức MX(x) trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng nên:
  M / (M+xX) = 46,67/100
  <=> [mp.(n+p)] / [mp.(n+p) + x.mp.(n'+p')] = 46,67/100
  <=> (n+p) / [(n+p) +x(n'+p')] = 46,67/100 (4)
  Thay (1), (2), (3) vào (4) ta giải ra được : p = 26
  => Kim loại M chính là Fe
  p=26
  => n= 26 +4 = 30 và xp' = 32
  Với x=2
  => p'=16 => phi kim là S( thuộc chu kì 3 nên thỏa mãn điều kiên=> chọn)
  Vậy công thức của hợp chất A là: FeS2

  câu 3:
  1:
  O2 + ZnS = SO2 + ZnO
  2.C + 2H2SO4 → 2H2O + 2SO2 + CO2


  3.

  5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4
  4.
  SO2 + BaO = BaSO3
  5.

  Na2SO4 + BaSO3 = BaSO4 + Na2SO3
  6.

  2SO2 + 2H2O + O2 → 2H2SO4

  7.

  H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4
  8.

  2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn
  9.2KOH + CO2 → H2O + K2CO3
  10.
  H2SO4 + K2CO3 → H2O + K2SO4 + CO2
  11.Ca(NO3)2 + K2SO4 = CaSO4 + KNO3
   
  Đình Hải thích bài này.
 16. Nguyễn Phượng 79

  Nguyễn Phượng 79 Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  4
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Đồng Nai
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Bình

  Câu 3:
  1) 2ZnS + 3O2 => 2SO2 + 2ZnO đk: 800-1000 độ C
  2) C +2H2SO4đặc=>2H2O + 2SO2 + CO2
  3) 2P + 5H2SO4 => 2H2O +5SO2 + 2H3PO4 đk: nhiệt độ
  4) SO2 + Ba(OH)2 => BaSO3 + H2O
  5) BaSO3 + H2SO4 => BaSO4 + SO2 + H2O
  6) 3SO2 + KClO3+ 3H2O => 3H2SO4 + KCl đk: nhiệt độ
  7) H2SO4 + Zn => ZnSO4 + H2
  8) 3ZnSO4 + 2Al => 3Zn + Al2(SO4)3
  9) SO2 + Ba(OH)2=> BaSO3 +H2O
  10) K2CO3 + H2SO4 => K2SO4 + CO2 + H2O
  11) K2SO4 + CaCl2 => 2KCl + CaSO4
  Câu 1:
  nFe3O4 = 0,015 mol
  2Al + 3Fe3O4 => 4Al2O3 + 9Fe
  0.015-> 0.02 -> 0.045
  m rắn ( Al2O3, Fe) = 4.56g
  => mAl dư = 4,83 - 4.56 = 0.27g
  nAl dư= 0.01 mol
  cho F vào CuSO4
  nCuSO4= 0,05 mol
  2 Al + 3CuSO4=> Al2(SO4)3 + 3Cu
  0,01 0.015
  => nCuSO4 còn lại =0.035 mol
  Fe + CuSO4 => FeSO4+ Cu
  0,035<-0,035
  n Fe dư =0,01 mol
  mrắn= mAl2o3 + mFe dư=2.6g
  Câu 2 ) công thức của H là NaCl
   
  Đình Hải thích bài này.
 17. Nấm Mập

  Nấm Mập Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  44
  Điểm thành tích:
  16
  Nơi ở:
  Thái Nguyên
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Phú Xuyên

  Câu 1:
  Ta có PTHH của phản ứng là:
  8Al + 3Fe3O4 ->4Al2O3 + 9Fe
  do Al2O3 không tác dụng được với dung dịch CuSO4 1M nên Fe sẽ là chất tác dụng với CuSO4 khi đó ta có PTHH tiếp:
  Fe + CuSO4 -> Cu +FeSO4
  vì FeSO4 là dung dịch nên chắt rắn Z là Cu
  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
  nFe =
  m=3,2g
   
  Đình Hải thích bài này.
 18. Vũ Ngọc Lâm

  Vũ Ngọc Lâm Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  14
  Điểm thành tích:
  31
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nghĩa Tân

  hóa học bài làm....................................................................
   

  Các file đính kèm:

  Đình Hải thích bài này.
 19. cobonla02

  cobonla02 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  221
  Điểm thành tích:
  61
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  trường tppt hocmai.vn

  CÂU 2: mM = 46,67%mA
  —> 2p + 4 = 46,67%(2p + 4 + 2ap’)
  Tổng số proton trong MXa:
  p + ap’ = 58
  Giải hệ được:
  p = 26
  ap’ = 32
  Vậy M có Z = 26: Fe. Số khối = 2p + 4 = 56
  X có ap’ = 2, ở chu kỳ 3 nên a = 2, p’ = 16 là phù hợp. X là S.
  Cấu hình electron của S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
  A là FeS2.
  CÂU 1 :
  *TH1: Gỉa sử lượng Al đưa vào phản ứng lấy vừa đủ
  nFe3O4 = 0,015 (mol)
  8Al + 3Fe3O4 ---> 4Al2O3 + 9Fe (1)
  0,04.....0,015...........0,02..........0,045 (mol)
  Lượng chất rắn F thu được gồm Al2O3 (0,02 mol), Fe (0,045mol)
  => m chất rắn = 4,56 (g) < 4,83 (g)
  => Loại
  *TH2: Lượng Al đưa vào phản ứng lấy dư:
  nAl (bđ) = 4,83-3,48 = 1,35 (g)
  => nAl (bđ) = 0,05 (mol)
  8Al + 3Fe3O4 ---> 4Al2O3 + 9Fe (2)
  0,04.....0,015...........0,02..........0,045 (mol)
  => Chất rắn F gồm: Al2O3 (0,02 mol), Fe (0,045 mol), Al dư (0,01 mol)
  nCuSO4 = 0,05 (mol)
  2Al + 3CuSO4 ---> Al2(SO4)3 + 3Cu (3)
  0,01...0,015......................................0,015
  Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu (3)
  0,035..0,035..........................0,035
  => m = (0,015 + 0,035 ) .64 = 3,2 (g)
  CÂU 3 :
  [​IMG]
   
  Đình Hải thích bài này.
 20. nguyenthiphuonggv35

  nguyenthiphuonggv35 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  21
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Ninh Bình
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Gia Viễn B

  em xin được gửi bài làm vòng thi Vượt Rào.
  Cho em xin được hỏi cách giải câu 1 luôn .
   

  Các file đính kèm:

  Đình Hải thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->