Toán 9 Vô tỉ

hdiemht

Cựu Mod Toán
Thành viên
11 Tháng ba 2018
1,813
4,023
481
19
Quảng Trị
$Loading....$
[tex]\sqrt{7x^2+25x+19}=7\sqrt{x+2}+\sqrt{x^2-2x-35}[/tex] (Đk..)
Bình phương 2 vế thì pt ban đầu trở thành:
[tex]7x^2+25x+19=49(x+2)+x^2-2x-35+14\sqrt{(x+2)(x^2-2x-35)}\Leftrightarrow 6x^2-22x-44=14\sqrt{(x+2)(x-7)(x+5)}\Leftrightarrow 6x^2-22x-44=14\sqrt{(x^2-5x-14)(x+5)}\Leftrightarrow 6(x^2-5x-14)+8(x+5)=14\sqrt{(x^2-5x-14)(x+5)}[/tex]
Đến đây thì đăt là Okê!!
$ P/S $ Bài này có nằm trong cái đề thi ĐH năm mấy gì đó luôn!!
 
Top Bottom