Toán 10 Vô số nghiệm

Uyên Kem

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng chín 2017
143
145
59
18
Bình Định

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,550
3,763
621
20
Du học sinh
Foreign Trade University
1. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình m^2 (x +m) = x + m có vô số nghiệm.

2. Phương trình (m-1)^2 + 4m = x + 2m^2 có nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi....?

@Nguyễn Hương Trà @Ann Lee @tieutukeke
1/ pt<=> m^2x+m^3=x+m
<=>(m^2-1)x=m-m^3
pt có vô số nghiệm thì đk cần là m^2-1=0 <=> m= 1 hoăc. m=-1
+/ m=1 pt<=> 0.x=0 có vô số nghiệm => m=1 tm
+/m=-1 pt<=> 0.x=0 có vô số nghiệm => m=-1 tm
vậy m=+-1
2/ em xem lại đề
 

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,550
3,763
621
20
Du học sinh
Foreign Trade University
(m-1)^2 x + 4m = x + 2m^2
em sửa rồi ạ
(m-1)^2 x + 4m = x + 2m^2
<=>(m^2-2m)x=2m^2-4m
pt có nghiệm đúng với mọi x thì đk cần là m^2-2m=0<=>m=0 hoặc m=2
+/ m=0: pt<=>0.x=0 nghiệm đúng với mọi x => m=0 tm
+/m=2: pt<=> 0.x=0 nghiệm đúng với mọi x => m=2 tm
vậy m=0 hoặc m=2
 
  • Like
Reactions: Uyên Kem
Top Bottom