vô cơ

D

dung_123_123456

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2so4, na2s, na2co3, na3po4, na2so3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch h2so4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận được các dung dịch
  • na2s, na2co3, na2so3.
  • na2s, na2co3.
  • na2s, na2co3, na3po4.
  • na2so4, na2s, na2co3, na3po4, na2so3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
 
L

lyly45

có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2so4, na2s, na2co3, na3po4, na2so3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch h2so4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận được các dung dịch

* na2s, na2co3, na2so3.
* na2s, na2co3.
* na2s, na2co3, na3po4.
* na2so4, na2s, na2co3, na3po4, na2so3.
mình cũng không hiểu??
 
N

nednobita

lưu huỳnh ở trong $Na_2SO_3$ là $S^{6+}$ lưu huỳnh ở trong $H_2S$ là $S^{2-}$
các trạng thái Oxi hoá của S
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,-1, -2
vậy nên từ 4 đến -2 các ion khác nhau có thể tác dụng để tạo ra sản phẩm thì thường là kết tủa S
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom