Hóa 12 Viết quá trình điện phân

thaophuongtyrasamin

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2022
43
46
6
19
Thái Bình
  • Like
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Quá trình sảy ra lần lượt như sau :
[imath]2FeCl_3 \to 2FeCl_2 + Cl_2[/imath]
[imath]CuCl_2 \to Cu + Cl_2[/imath]
Nếu đề cho có màng ngăn xốt nữa thì ta có thêm phương trình :
[imath]FeCl_2 \to Fe + Cl_2[/imath]
Kim loại đầu tiên ta thu được là [imath]Cu[/imath]
Quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là quá trình [imath]Fe^{3+} \to Fe^{2+}[/imath]
Có gì không hiểu bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây
 
  • Love
Reactions: thaophuongtyrasamin

thaophuongtyrasamin

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2022
43
46
6
19
Thái Bình
Quá trình sảy ra lần lượt như sau :
[imath]2FeCl_3 \to 2FeCl_2 + Cl_2[/imath]
[imath]CuCl_2 \to Cu + Cl_2[/imath]
Nếu đề cho có màng ngăn xốt nữa thì ta có thêm phương trình :
[imath]FeCl_2 \to Fe + Cl_2[/imath]
Kim loại đầu tiên ta thu được là [imath]Cu[/imath]
Quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là quá trình [imath]Fe^{3+} \to Fe^{2+}[/imath]
Có gì không hiểu bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây
The Riscậu ơi đề bài cho là CuSO4 á
 
  • Like
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
thaophuongtyrasaminVì trong dung dịch [imath]FeCl_2[/imath] phân ly thành [imath]Fe^{2+}[/imath] và [imath]Cl^-[/imath]
lúc này tại catot xảy ra quá trình [imath]Cu^{2+} +2e \to Cu[/imath]
Và tại anot xảy ra quá trình [imath]2Cl^- \to Cl_2 +2e[/imath]
Lúc này ta viết gộp cả 2 quá trình thành [imath]CuCl_2 \to Cu + Cl_2[/imath] nha
Còn phản ứng [imath]FeCl_2 \to Fe + Cl_2[/imath] thì mình làm TH [imath]FeCl_2[/imath] dư cho dễ viết ấy mà
 
  • Love
Reactions: thaophuongtyrasamin

thaophuongtyrasamin

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2022
43
46
6
19
Thái Bình
Vì trong dung dịch [imath]FeCl_2[/imath] phân ly thành [imath]Fe^{2+}[/imath] và [imath]Cl^-[/imath]
lúc này tại catot xảy ra quá trình [imath]Cu^{2+} +2e \to Cu[/imath]
Và tại anot xảy ra quá trình [imath]2Cl^- \to Cl_2 +2e[/imath]
Lúc này ta viết gộp cả 2 quá trình thành [imath]CuCl_2 \to Cu + Cl_2[/imath] nha
Còn phản ứng [imath]FeCl_2 \to Fe + Cl_2[/imath] thì mình làm TH [imath]FeCl_2[/imath] dư cho dễ viết ấy mà
The Rismình cảm ơn cậu nha
 
  • Like
Reactions: The Ris

thaophuongtyrasamin

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2022
43
46
6
19
Thái Bình
Quá trình sảy ra lần lượt như sau :
[imath]2FeCl_3 \to 2FeCl_2 + Cl_2[/imath]
[imath]CuCl_2 \to Cu + Cl_2[/imath]
Nếu đề cho có màng ngăn xốt nữa thì ta có thêm phương trình :
[imath]FeCl_2 \to Fe + Cl_2[/imath]
Kim loại đầu tiên ta thu được là [imath]Cu[/imath]
Quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là quá trình [imath]Fe^{3+} \to Fe^{2+}[/imath]
Có gì không hiểu bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây
The Rismik còn 1 bài đăng nx ở diễn đàn cậu giúp mik vs
 
  • Like
Reactions: The Ris
Top Bottom