Hóa 8 Viết PTHH

Chử Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng bảy 2021
206
147
51
Hà Nội
Vạn Phúc
  • Like
Reactions: Minh Văn Vũ

Minh Văn Vũ

Học sinh
Thành viên
7 Tháng mười 2021
69
37
26
Hà Nội
K có thể phản ứng với H2O; HCl
SO2 có thể phản ứng với: H2O; H2; NaOH
H2O có thể phản ứng với: K; SO2
Fe3O4 có thể phản ứng với: H2; HCl
H2 có thể phản ứng với: SO2; Fe3O4
NaOH có thể phản ứng với: SO2; HCl
HCl có thể phản ứng với: K; Fe3O4; NaOH

Các pt thì bạn tự viết nhé.
 
Top Bottom