Viết phương trình mặt cầu qua 2 điểm và tiếp xúc với mặt phẳng cho trước

H

hmc1108

Top Bottom