Hóa 11 Viết phương trình dạng công thức cấu tạo

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
975
558
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
CH2=CH-CH2-CH3 ----> CH2(OH)-CH(OH)-CH2-CH3
CH2=C(CH3)-CH3 + HCl --->CH3-C(Cl)(CH3)-CH3( sp chính) + CH2Cl-CH(CH3)-CH3 (sp phụ)
 
Top Bottom