Hóa 9 Viết đồng phân

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
C-C-C(COOH)3;
C-C(COOH)2-C-COOH;
(COOH)2-C-C-C-COOH;
C-C(COOH)-C(COOH)-COOH;
(COOH)2-C-C(COOH)-C
 
Top Bottom