Hóa 9 Viết công thức cấu tạo của:

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,908
541
23
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
1/C6H13Cl
2/C4H7Cl
3/C6H12
4/C5H8
Em phải tính độ bất bão hòa trước
1/ C6H13Cl : k = [2+ (4-2).6 + (1-2).13 + (1-2).1]/2 = 0
2/ C4H7Cl : k = [2 + (4-2).4 + (1-2).7 + (1-2).1]/2 =1
3/ C6H12 : k = 1
4/ C5H8 : k = 2
Cơ mà các chất này đều có 1 đống đồng phân đủ các thể loại , viết ra rất lằng nhằng . Em cứ viết 1 công thức dễ viết nhất của nó là được
 
Top Bottom