Hóa 9 Viết chuỗi phản ứng hóa học

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,412
416
Thanh Hóa
Sao Hoả
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoàn thành các phản ứng sau :
[tex]C\overset{1}{\rightarrow}CH4\overset{2}{\rightarrow}C2H2\overset{3}{\rightarrow}C2H6\overset{4}{\rightarrow}CO2\overset{5}{\rightarrow}CO\overset{6}{\rightarrow}CO2\overset{7}{\rightarrow}CaCO3\overset{8}{\rightarrow}CaO\overset{9}{\rightarrow}CaC2\overset{10}{\rightarrow}C2H2\overset{11}{\rightarrow}CO2\overset{12}{\rightarrow}NaHCO3\overset{13}{\rightarrow}Na2CO3[/tex]
 

Devlin

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng mười hai 2019
92
48
11
18
Bắc Giang
THPT Chuyên Bắc Giang
C+2H2---Pt,600oC--->CH4
2CH4---LLN ,1500oC--->C2H2+3H2
C2H2+2H2---Ni,to--->C2H6
C2H6+7/2O2--to->2CO2+3H2O
CO2+C-- >1000oC-->2CO
CO+1/202--->CO2
CO2+Ca(OH)2-->CaCO3+H2O
CaCO3--950oC--->CaO+CO2
CaO+3C--1900oC-1950 oC->CaC2+CO
CaC2+2H2O--->Ca(OH)2+C2H2
C2H2+5/2O2--to->2CO2+H2O
CO2+NaOH--->NaHCO3
NaHCO3+NaOH--->Na2CO3+H2O
 
Top Bottom