Sinh 10 Vi khuẩn trong ruột người

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
935
2,416
246
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Vi khuẩn sống trong ruột người có kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp là gì ? Giải thích ?
Ví dụ : vi khuẩn lactic sử dụng các chất hữu cơ điển hình là đường glucôzơ làm nguồn C và cung cấp năng lượng, chứng tỏ nó dinh dưỡng theo kiểu hoá dị dưỡng.
Hô hấp : vi khuẩn này hô hấp hiếu khí không bắt buộc
 
Top Bottom