Toán 10 Vectơ

ChickenGolden

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười 2022
56
30
11
15
Thanh Hóa

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
1. cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, I là trung điểm của AM tìm 2 số thực m,n thoả mãn vecto AI=m.vecto CA + n.vecto CB
2.cho tam giac abc co m la trung diem bc tim i thoa man -2.vecto ab+ vecto ac=3.vecto bi
ChickenGolden1)
[imath]\overrightarrow{AI}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CM}-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CA}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CA}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{CB} \Rightarrow m,n [/imath]
2)
Gọi M là trung điểm BC
[imath]-2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{BM}=3\overrightarrow{BI}[/imath]
[imath]\Rightarrow BI=\dfrac{2}{3}BM[/imath]
 
  • Like
Reactions: ChickenGolden
Top Bottom