Toán 10 Vec tơ hình học

Thảo_UwU

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2021
373
316
76
16
Hà Nội
Bài 12:
[imath]\large{a)}[/imath] Ta có:

[imath]\vec{AB} + \vec{EC} = \vec{AC} + \vec{EB}[/imath]

[imath]\iff \vec{AB} - \vec{AC} = \vec{EB} - \vec{EC}[/imath]

[imath]\iff \vec{CB} = \vec{CB} (\text{luôn đúng})[/imath]

b)Ta có:

[imath]\vec{MN}[/imath]

[imath]=\vec{MB} + \vec{BN}[/imath]

[imath]=\dfrac{1}{3}\vec{AB} + \dfrac{3}{4}\vec{BC}[/imath]

Lại có:

[imath]\vec{MP}[/imath]

[imath]=\vec{MA} + \vec{AP}[/imath]

[imath]=-\dfrac{2}{3}\vec{AB} + \dfrac{6}{7}\vec{AC}[/imath]

Còn phần CM [imath]M,N,P[/imath] bạn xét tỉ số [imath]\dfrac{\vec{MN}}{\vec{MP}}[/imath] rồi suy ra thẳng hàng
 
Top Bottom