Địa 10 Vẽ biểu đồ

Vương Uyển Nhi

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng tư 2017
5
2
1
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chọn biểu đồ thích hợp, nhận xét và giải thích
1. Thể hiện quy mô cơ cấu
Khối lượng vận chuyển hàng hóa theo thành phần kinh tế (nghìn tấn)
*Năm 2001 : Tổng 252146
-Kinh tế nhà nước : 48158.9
-Kinh tế ngoài nhà nước : 201835.6
-Khu vực có vốn đầu từ nước ngoài : 2151.5
*Năm 2010 : Tổng 800886
-Kinh tế nhà nước : 105724.5
-Kinh tế ngoài nhà nước : 692766.4
-Khu vực có vốn đầu từ nước ngoài : 2395.1

2.Biểu hiện chỉ số phát triển của các ngành vận tải thời kì 1995-2002 ( lấy năm 1995 =100%)
Khối lượng luân chuyển hàng hóa phân theo ngành vận tải dưới đây (nghìn tấn)
Năm //// 1995 //// 1997 //// 1999 //// 2000 //// 2002​
Đường sắt / / 1750.6 / / 1533.3 / / 1445.5 / /1955 / / 2391.5
Đường bộ / / 5137.5 / / 6292.9 / / 7159.8 / / 7888.5 / / 8650.1
Đường sông 3015.5 / / 3692.2 / / 3967.8 / / 4267.6 / / 4968.2

3.Tính cơ cấu khối lượng hàng hóa theo ngành vận tải.
Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển của các ngành vận tải.
Năm Đường sắt Đường ô tô Đường sông Đường biển Đường hàng không Tổng
1995 / / 4515 / / 92256 / / 28467 / / 7307 / / 132577
2000/ / 6258 / / 144572 / / 57395 / / 15553 / / 223823
2004 / / 8874 / / 264762 / / 97937 / / 31332 / / 403003
2005 / / 8787 / / 298051 / / 111146 / / 42051 / / 460146
2010/ / 7862 / / 587014 / / 144227 / / 61593 / / 800886
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Cu li diễn đàn
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,573
644
18
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
2.Biểu hiện chỉ số phát triển của các ngành vận tải thời kì 1995-2002 ( lấy năm 1995 =100%)
Khối lượng luân chuyển hàng hóa phân theo ngành vận tải dưới đây (nghìn tấn)
Năm //// 1995 //// 1997 //// 1999 //// 2000 //// 2002
Đường sắt / / 1750.6 / / 1533.3 / / 1445.5 / /1955 / / 2391.5
Đường bộ / / 5137.5 / / 6292.9 / / 7159.8 / / 7888.5 / / 8650.1
Đường sông 3015.5 / / 3692.2 / / 3967.8 / / 4267.6 / / 4968.2
- Biểu đồ: Đường
Chú ý: khoảng cách vẽ các năm
Cách tính: Tốc độ tăng trưởng (lấy năm đầu tiên ứng với 100%) = (giá trị năm sau / giá trị năm đầu) x 100%

- Nhận xét & giải thích:
+ Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá của các ngành vận tải trong thời kì 1995 - 2002 đều tăng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển của ngành đường sắt giai đoạn 1997 - 2000 giảm
+ Tốc độ tăng trưởng có sự khác nhau giữa các ngành vận tải. VD: Đứng đầu là vận tải đường ..... với ... % năm 2002 so với năm 1995.
+ Do xu thế mở cửa hội nhập, công cuộc đổi mới, do yếu tố tự nhiên.....

3.Tính cơ cấu khối lượng hàng hóa theo ngành vận tải.
Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển của các ngành vận tải.
Năm Đường sắt Đường ô tô Đường sông Đường biển Đường hàng không Tổng
1995 / / 4515 / / 92256 / / 28467 / / 7307 / / 132577
2000/ / 6258 / / 144572 / / 57395 / / 15553 / / 223823
2004 / / 8874 / / 264762 / / 97937 / / 31332 / / 403003
2005 / / 8787 / / 298051 / / 111146 / / 42051 / / 460146
2010/ / 7862 / / 587014 / / 144227 / / 61593 / / 800886
- Biểu đồ: Miền
Chú ý: Lấy tổng số là 100%
- Nhận xét & giải thích:
+ So sánh % cơ cấu giữa các ngành vận tải ( đi từ nhận xét chung --> hàng ngang --> hàng dọc)
+ Do: cự li vận chuyển, giá cả, điều kiện tự nhiên, địa hình,...
Tham khảo thêm ở đây
*Năm 2001 : Tổng 252146
-Kinh tế nhà nước : 48158.9
-Kinh tế ngoài nhà nước : 201835.6
-Khu vực có vốn đầu từ nước ngoài : 2151.5
*Năm 2010 : Tổng 800886
-Kinh tế nhà nước : 105724.5
-Kinh tế ngoài nhà nước : 692766.4
-Khu vực có vốn đầu từ nước ngoài : 2395.1
- Biểu đồ: Tròn
Chú ý: Lấy tổng số là 100%
Cách tính: Cơ cấu = GTSX theo thành phần / Tổng * 100 % = ... %

- Nhận xét và giải thích:
+ So sánh % cơ cấu theo thành phần kinh tế: KT nhà nước, KT ngoài nhà nước, KT có vốn đầu tư từ nước ngoài
+ Do: kết quả của công cuộc Đổi mới và chủ trương đa dạng hóa thành phần kinh tế

Bạn có thể cập nhật các kiến thức Địa 10 tại đây nhé
JFBQ00214070517A Nếu còn thắc mắc hoặc chưa hiểu rõ về câu trả lời, hãy trao đổi phía dưới hoặc tìm hỏi thêm chúng mình để được giải đáp kịp thời.
Ngoài ra, hãy dành chút thời gian tham khảo thêm topic Kỹ năng chọn và vẽ biểu đồ địa lý
Chúc bạn học tốt ;)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom