Hóa 12 VD Cacbonhidrat

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
605
675
106
Cần Thơ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là
A. 24.
B. 60.
C. 36.
D. 40.
Câu 2: Thuỷ phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ. Lấy toàn bộ sản phẩm X của phản ứng thuỷ phân cho tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thu được a gam kết tủa. Còn nếu cho toàn bộ sản phẩm X tác dụng với dung dịch nước brom dư thì có b gam brom phản ứng. Giá trị của a, b lần lượt là
A. 43,2 và 32
B. 43,2 và 16
C. 21,6 và 16
D. 21,6 và 32
Câu 3: Thủy phân m (gam) xenlulozơ trong môi trường axit. Sau một thời gian phản ứng, đem trung hòa axit bằng kiềm, sau đó cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m (gam) Ag. Xác định hiệu suất của phản ứng thủy phân xenlulozơ ?
A. 50%.
B. 75%.
C. 80%.
D. 66,67%.
Mọi người giải giúp em, xin cảm ơn ạ^^
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,739
584
Nghệ An
.
Câu 1: Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là
A. 24.
B. 60.
C. 36.
D. 40.
[tex]C_{6}H_{7}O_{2}(OH)_{3}+3HNO_{3}\overset{H_{2}SO_{4}}{\rightarrow} C_{6}H_{7}O_{2}(ONO_{2})_{3} +3H_{2}O[/tex]
[TEX]n_{C_{6}H_{7}O_{2}(ONO_{2})_{3}}[/TEX] = 53460/297 =180 mol
[TEX]n_{HNO_{3}} =180.3 =540 (mol)[/TEX]
H =0,6 => HNO3 cần dùng : 540:60%=900 mol
V = [tex]\frac{900\times 63}{94,5%}:1,5=40000ml =40l[/tex]
Chọn D
Câu 2: Thuỷ phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ. Lấy toàn bộ sản phẩm X của phản ứng thuỷ phân cho tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thu được a gam kết tủa. Còn nếu cho toàn bộ sản phẩm X tác dụng với dung dịch nước brom dư thì có b gam brom phản ứng. Giá trị của a, b lần lượt là
A. 43,2 và 32
B. 43,2 và 16
C. 21,6 và 16
D. 21,6 và 32
[TEX]C_{12}H_{22}O_{11} + H_{2}O \overset{H^{+}}{\rightarrow} glu + fruc [/TEX]
[TEX]C_{6}H_{12}O_{6} (fruc) \overset{AgNO_{3}/NH_{3}}{\rightarrow} 2Ag[/TEX]
[TEX]C_{6}H_{12}O_{6} (glu) \overset{AgNO_{3}/NH_{3}}{\rightarrow} 2Ag[/TEX]
→ a = 34,2:342x4x108 = 43,2 gam.
nBr2= nGlu =0,1
=> b=0,1x160 =16
Chọn B
Câu 3: Thủy phân m (gam) xenlulozơ trong môi trường axit. Sau một thời gian phản ứng, đem trung hòa axit bằng kiềm, sau đó cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m (gam) Ag. Xác định hiệu suất của phản ứng thủy phân xenlulozơ ?
A. 50%.
B. 75%.
C. 80%.
D. 66,67%.
[TEX][C_{6}H_{7}O_{2}(OH)_{3}]_{n} +nH_{2}O \overset{H^{+}}{\rightarrow} nC_{6}H_{12}O_{6} (glu)[/TEX]
[TEX]C_{6}H_{12}O_{6} (glu) \overset{AgNO_{3}/NH_{3}}{\rightarrow} 2Ag[/TEX]
nAg = m/108
=> nGlu ( thực tế) = m/216
n(xenlu) = m/162n => nGlu( lý thuyết) = m/162
=> H= 162/216 = 75%
Chọn B
________________________
Bạn có thể tham khảo kiến thức thêm tại Thiên Đường Kiến thức. Chúc bạn Học tốt ^^
 
  • Like
Reactions: DimDim@
Top Bottom