Vật lí Vật lí 8

Myn2209

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng ba 2017
72
22
11
17

trunghieuak53

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
Mod xuất sắc nhất 2017
27 Tháng hai 2017
2,098
5,059
804
Thế giới hư không
Lúc 7h, một vật xuất phát từ A đến B với vận tốc 36km/h. Sau 1h thì 1 xe đi từ B đến A với vận tốc 18km/h. Biết A cách B 120km. Hỏi 2 xe cách nhau 20km vào những thời điểm nào?
2 xe này sẽ cách nhau 20km vào 2 thời điểm :
-Thời điểm 1: khi 2 xe chưa gặp nhau và cách nhau 20 km
khoảng cách 2 lúc 8 h là [tex]S=S_{AB}-S'=120-36.1=84(km)[/tex]
gọi t là thời gian 2 xe đi từ lúc 8h cho đến lúc 2 xe chưa gặp nhau và cách nhau 20 km.
quãng đường mà 2 xe đi đc trong thời gian t là
[tex]\left\{\begin{matrix} S_{1}=v_{1}.t=36t & & \\ S_{2}=v_{2}.t=18t & & \end{matrix}\right.[/tex]
Khi 2 xe chưa gặp nhau và cách nhau 20 km ta có
[tex]S_{1}+S_{2}+\Delta S=S\Rightarrow 36t+18t+20=84\Rightarrow t\approx 1,19(h)[/tex]
vậy thời điểm 1: khi 2 xe chưa gặp nhau và cách nhau 20 km là lúc [tex]8h+1,19h\approx 9h11p[/tex]
-Thời điểm 2: khi 2 xe gặp nhau và tiếp tục di chuyển cho đến khi cách nhau 20 km
gọi thời điểm 2 xe đi từ lúc 8h cho đến khi gặp nhau là t'
quãng đường mà 2 xe đi đc trong thời gian t'
[tex]\left\{\begin{matrix} S'_{1}=v_{1}.t'=36t' & & \\ S'_{2}=v_{2}.t'=18t' & & \end{matrix}\right.[/tex]
khi 2 xe gặp nhau
[tex]S'_{1}+S'_{2}=S\Rightarrow 36t'+18t'=84\Rightarrow t'\approx 1,5(h)[/tex]
gọi t'' là thời gian 2 xe đi từ lúc gặp nhau cho đến khi cách nhau 20km
quãng đường mà 2 xe đi đc trong thời gian t'' là
[tex]\left\{\begin{matrix} S''_{1}=v_{1}.t''=36t'' & & \\ S''_{2}=v_{2}.t''=18t'' & & \end{matrix}\right.[/tex]
khi 2 xe cách nhau 20km
[tex]S''_{1}+S''_{2}=\Delta S\Rightarrow 36t''+18t''=20\Rightarrow t''=\frac{10}{27}(h)[/tex]
Thời điểm 2: khi 2 xe gặp nhau và tiếp tục di chuyển cho đến khi cách nhau 20 km là
[tex]8h+1,5h+\frac{10}{27}(h)\approx 9h52p[/tex]
 

trunghieuak53

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
Mod xuất sắc nhất 2017
27 Tháng hai 2017
2,098
5,059
804
Thế giới hư không
Không cần thiết vì có thể làm ngắn gọn hơn. Nhưng a muốn làm vầy để mem có thể hiểu rõ các giai đoạn cđ. Khi đã hiểu rõ thì mem có thể tự nghĩ ra cách ngắn hơn
 
  • Like
Reactions: Triêu Dươngg
Top Bottom