Hóa 12 Vấn đề đồng cộng axit nitrit

Atepai

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng tám 2020
241
137
51
20
Long An
Lê Quý Đôn - Long An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cu + 8HNO3 -----> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Mô tả quá trình phản ứng (HNO3 chia làm 2 phần : phần tác dụng lúc đầu , phần tác dụng tiếp đến ).
- Lúc đầu Cu bị N trong HNO3 tước đoạt electron trở thành Cu2+ , đồng thời N lấy electron trở thành NO
- Tiếp đến , Cu2+ + 2 NO3- ---> Cu(NO3)2
Theo cách như trên mới giải thích được sản phẩm khi cho Cu vào hỗn hợp H2SO4 và NaNO3 khi mà NO3- dư hoặc hết
*TH1 NO3- hết
3Cu + 4H2SO4 + 8NaNO3 -----> 3 CuSO4 + 4Na2SO4 + 2NO + 4H2O
Giải thích như sao
3Cu + 2NO3- + 8H+ ----> 3Cu2+ +2NO + 4H2O
Vì NO3- hết nên Cu2+ + SO42- --->CuSO4
*TH 2. NO3- dư
3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4 ----------> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4Na2SO4 + 4H2O
Giải thích như sao
3Cu + 2NO3- + 8H+ ----> 3Cu2+ +2NO + 4H2O
NO3- dư thì Cu2+ + 2NO3- ---> Cu(NO3)2
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,596
336
Hải Phòng
....
Cu + 8HNO3 -----> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Mô tả quá trình phản ứng (HNO3 chia làm 2 phần : phần tác dụng lúc đầu , phần tác dụng tiếp đến ).
- Lúc đầu Cu bị N trong HNO3 tước đoạt electron trở thành Cu2+ , đồng thời N lấy electron trở thành NO
- Tiếp đến , Cu2+ + 2 NO3- ---> Cu(NO3)2
Theo cách như trên mới giải thích được sản phẩm khi cho Cu vào hỗn hợp H2SO4 và NaNO3 khi mà NO3- dư hoặc hết
*TH1 NO3- hết
3Cu + 4H2SO4 + 8NaNO3 -----> 3 CuSO4 + 4Na2SO4 + 2NO + 4H2O
Giải thích như sao
3Cu + 2NO3- + 8H+ ----> 3Cu2+ +2NO + 4H2O
Vì NO3- hết nên Cu2+ + SO42- --->CuSO4
*TH 2. NO3- dư
3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4 ----------> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4Na2SO4 + 4H2O
Giải thích như sao
3Cu + 2NO3- + 8H+ ----> 3Cu2+ +2NO + 4H2O
NO3- dư thì Cu2+ + 2NO3- ---> Cu(NO3)2
Anh cần hỗ trợ chỗ nào vậy ạ
 
Top Bottom