vài câu trong đề thi thử cần giúp đỡ

Thảo luận trong 'Nhôm' bắt đầu bởi thao.nguyen27, 13 Tháng năm 2014.

Lượt xem: 6,484

 1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 1: Nung m gam hỗn hợp gồm ([TEX](NH4)_2CO3[/TEX] và [TEX]Cu(OH)_2[/TEX] trong bình kín không có không khí đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X, hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho toàn bộ Y phản ứng với dung dịch [TEX]Ca(OH)_2[/TEX] dư thì thu được 4 gam kết tủa, khối lượng bình dung dịch tăng 3,34 gam so với ban đầu. X tan một phần trong 150ml dung dịch [TEX]H_2SO_4[/TEX] aM. Hỏi giá trị nhỏ nhất nào của a để X tan được một lượng tối đa?
  A. 0,4
  B. 0,2
  C. 1
  D. 0,5

  Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,1 mol CuO và 0,14 mol trong 500ml dung dịch [TEX]HNO_3[/TEX] aM vừa đủ thu được dung dịch Y và 0,672lít [TEX]N_2[/TEX] (đktc). Tính a
  A. 1,45
  B. 1,85
  C. 1,42
  D. 1,75
   
 2. cam25101998

  cam25101998 Guest

  Câu1 Đề phải chỉnh lại là 7,34g

  (NH4)2CO3 ---> H2O + 2NH3 + CO2
  ____a_________a_____2a____a_
  Cu(OH)2 ---> CuO + H2O
  __b_________b____b_
  Vì hh rắn sau pư có thể H2SO4 => CuO còn dư, NH3 tác dụng hết
  3CuO + 2NH3 ---> 3Cu + N2 + 3H2O
  _3a_____2a_______________3a_  Khi hấp thụ vào Ca(OH)2 thì NH3 ko bị hấp thụ
  nCO2 = nCaCO3 = 0,04 => a = 0,04
  => 18a + 44a + 18b + 18.3a = 7,34 => b = 0,15
  => nCuO dư = b - 3a = 0,03
  => nH2SO4 cần = 0,03 => CMH2SO4 = 0,2

  Chọn B
   
 3. cam25101998

  cam25101998 Guest


  Câu 2: đề thíu 0,14 mol Al
  nN2 = 0,03
  nếu ko tạo NH4NO3
  => nAl = 0,03.10/3 = 0,1 < 0,14
  => có tạo NH4NO3
  nNH4NO3 = (0,14.3 - 0,03.10)/8 = 0,015

  nHNO3 cần = 2nCuO + 3nAl + 2nNH4NO3 + 2nN2 = 0,71
  => CMHNO3 = 0,71/0,5 = 1,42

  Chọn C
   
 4. Dạ đúng là thiếu chữ Al ạ...hehe em cảm ơn nhiều ạ :)
   
 5. giúp mình thêm vài câu này nữa nha

  Câu 3: Axit X mạch hở pứ với [TEX]NaHCO_3[/TEX] theo tỉ lệ mol 1:2, pứ với [TEX]Br_2[/TEX] theo tỉ lệ 1:1. Trung hòa m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, đốt muối sinh ra thu được 0,18 mol [TEX]Na_2CO_3[/TEX] và 27 gam hỗn hợp [TEX]CO_2[/TEX] và [TEX]H_2O[/TEX]. Số nguyên tử C có trong X là?

  Câu 4: Hòa tan m gam Fe trong dung dịch [TEX]HNO_3[/TEX] thấy có 0,3 mol khí [TEX]NO_2[/TEX] (sp khử duy nhất). Nhỏ tiếp dung dịch HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol NO (sp khử duy nhất) bay ra. Cô cạn dung dịch sau pứ thu được chất rắn có khlg là bao nhiêu?

  Câu 5: Hỗn hợp X gồm [TEX]H_2O[/TEX] và 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho Na dư pứ với 27,2gam X thu được 8,96l khí ở đktc. Tiến hành tách nước hỗn hợp lượng ancol trên thu được m gam hh 2 anken. Giá trị m?

  Câu 6: Hòa tan 28,4gam hh X gồm [TEX]NaHCO_3[/TEX], [TEX]CaCO_3[/TEX], [TEX]MgCO_3[/TEX] bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72l khí [TEX]CO_2[/TEX] ở đktc. Hỏi klg muối [TEX]CaCl_2[/TEX] tạo thành sau pứ là bao nhiêu?
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY