vài bài tập về sắt

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi kem_chocolate13, 25 Tháng mười hai 2011.

Lượt xem: 20,452

 1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO3)3 12,1% thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3,71 %. Nồng độ % Fe(NO3)3 trong dung dịch A là
  A. 2,39%. B. 3,12%. C. 4,20%. D. 5,64%.

  Câu 2: Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc 2,24lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 và khối lượng muối có trong dung dịch Z1?
  A. 1,6M và 24,3 gam. B. 3,2M và 48,6 gam. C. 3,2M và 54 gam. D. 1,8M và 36,45 gam.

  Câu 3: Đem hoà tan 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng, sau khi phản ứng kết thúc, thấy còn lại 1,12 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch AgNO3, sau khi phản ứng kết thúc, thấy xuất hiện m gam chất không tan. Trị số của m là
  A. 19,36. B. 8,64. C. 4,48. D. 6,48.

  Câu 4: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 0,328 gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48 ml dung dịch KMnO4 1M. m có giá trị là
  A. 40 gam. B. 43,2 gam. C. 56 gam. D. 48 gam.
   
 2. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO3)3 12,1% thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3,71 %. Nồng độ % Fe(NO3)3 trong dung dịch A là
  A. 2,39%. B. 3,12%. C. 4,20%. D. 5,64%.

  Ta có: [tex]\frac{m.188}{64.(m+400)}[/tex] = 0,0371
  --> m = 5,12 gam ---> nCu = 0,08 mol
  ---> nFe(NO3)3 dư = 0,2 - 0,08.2 = 0,04 mol
  ---> C% Fe(NO3)3 = [tex]\frac{0,04.242.100%}{5,12 + 400}[/tex] = 2,39%
  Câu 4: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 0,328 gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48 ml dung dịch KMnO4 1M. m có giá trị là
  A. 40 gam. B. 43,2 gam. C. 56 gam. D. 48 gam.

  Ta có: nKMnO4 = 0,048 mol ---> n[TEX]Fe^{2+}[/TEX] = 0,048.5 = 0,24 mol
  ---> n[TEX]Cu[/TEX] phản ứng = n[TEX]Fe_2(SO4)_3[/TEX] = 0,12 mol
  ---> m = 0,12.(64 + 400) + 0,328 = 56,008 gam
  ==> C
   
 3. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  Câu 2: Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc 2,24lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 và khối lượng muối có trong dung dịch Z1?
  A. 1,6M và 24,3 gam. B. 3,2M và 48,6 gam. C. 3,2M và 54 gam. D. 1,8M và 36,45 gam.

  +Ta có sau phản ứng còn dư 1,46 gam kim loại ---> Fe --> [TEX]Fe^{2+}[/TEX]
  GỌi nFe phản ứng = x mol ; nFe3O4 = y mol
  Ta có hệ: [tex]\left{56x+232y = 18,5 - 1,46 \\ 2x - 2y =0,1.3[/tex]

  ---> x = 0,18 mol ; y = 0,03 mol
  ---> mZ = 180.(0,18+0,03.3) = 48,6 gam
  + ÁP dụng ĐLBT nguyên tố ---> nHNO3 = 0,18.2+0,03.3.2 + 0,1 = 0,64 mol
  ---> C_M = 6,4 M
  Câu này mình nghĩ bạn đánh nhầm đề,bạn xem lại bài giùm mình.THANKS !!
  Câu 3: Đem hoà tan 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng, sau khi phản ứng kết thúc, thấy còn lại 1,12 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch AgNO3, sau khi phản ứng kết thúc, thấy xuất hiện m gam chất không tan. Trị số của m là
  A. 19,36. B. 8,64. C. 4,48. D. 6,48.

  +Do còn dư Fe --> n[TEX]Fe^{2+}[/TEX] = [tex]\frac{5,6 - 1,12}{56}[/tex] = 0,08 mol
  [TEX]Fe^{2+} + Ag^{+} ----> Fe^{3+} + Ag[/TEX]
  --> nAg = n[TEX]Fe^{2+}[/TEX] = 0,08 mol
  ---> m = 8,64 gam
  Bạn xem lại bài giùm mình,có gì sai mong bạn chỉ giùm.THANKS !!!
  CHúc bạn có 1 giáng sinh vui ve,ấm áp nha:x:x:x:x:x:x:x
   
 4. huydadi

  huydadi Guest

  sao lại là (64+400) đề bài hỏi khối lượng hỗ hợp Cu và Fe2O3 mà bạn!!!:(
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY