Tương tác gen và hoán vị gen.

3

3289

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em có mấy bài về tương tác gen, mọi người cùng làm nha!:khi (86):
1) Cho gà trắng lai phân tích với gà lông đen , thế hệ lai có tỉ lệ:
a) 50% trắng : 40% nâu: 10% đen.
b) 10% trắng : 80% nâu: 10% đen.
c) 10% trắng : 40% nâu : 50% đen.
Biện luận, viết sơ đồ lai( mối phần làm độc lập)
2) Cho thỏ trắng lai với thỏ nâu, F1 toàn thỏ trắng. Cho 1 thỏ trắng F1 lai trở lại với thỏ nâu trên được thế hệ lai có tỉ lệ: 2/7 đực trắng: 1/7 đực đen: 2/7 cái trắng: 1/7 cái nâu: 1/7 đực nâu. Biết sự DT tính trạng do 1 gen chi phối.
Biện luận , viết sơ đồ lai.
3)Cho cay hoa đỏ lai với cây hoa tím, F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được thế hệ lai có tỉ lệ:
a) 66% đỏ: 16% tím:18% vàng.
b) 66% đỏ: 25% tím : 9% vàng.
Biện luận, viết sơ đồ lai.( Mối phần làm độc lập):khi (197):
 
3

3289

Sao mà hổng thấy có ai làm mấy bài này vậy?
Em thấy mấy bài này rất hay đó, mọi người cùng làm đi!
 
Top Bottom