Sinh 12 TƯƠNG TÁC GEN + HOÁN VỊ GEN

bichduyendongkho@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
66
58
36
Last edited:
  • Love
Reactions: jagbaskerville2001

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
282
66
21
Hà Nội
Chào em,

Xét kiểu hình ở F1 có thấp trắng muộn ab/ab dd = 0.01 --> [imath]\frac{ab}{ab}[/imath] = [imath]\frac{0.01}{1/4}[/imath] = 0.04 = 0.2 * 0.2 or = 0.1*0.4
* Trong trường hợp mà em nhắc đến
- Nếu ab= 0.1 --> kiểu gen của cơ thể cho giao tử này là Ab/aB với f = 20% (=0.1*2)
- Nếu ab = 0.4 --> kiểu gen của cơ cho giao tử này là AB/ab với f =20% (= [imath]\frac{0.5-0.1}{2}[/imath] = 20%

Tần số hoán vị = tổng % giao tử hoán vị nên có vẻ em tính sai công thức

Chúc em học tốt nha!

Chúc em học tốt!

Em đọc thêm tại: Trọn bộ kiến thức Miễn phí
 

bichduyendongkho@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
66
58
36
Chào em,

Xét kiểu hình ở F1 có thấp trắng muộn ab/ab dd = 0.01 --> [imath]\frac{ab}{ab}[/imath] = [imath]\frac{0.01}{1/4}[/imath] = 0.04 = 0.2 * 0.2 or = 0.1*0.4
* Trong trường hợp mà em nhắc đến
- Nếu ab= 0.1 --> kiểu gen của cơ thể cho giao tử này là Ab/aB với f = 20% (=0.1*2)
- Nếu ab = 0.4 --> kiểu gen của cơ cho giao tử này là AB/ab với f =20% (= [imath]\frac{0.5-0.1}{2}[/imath] = 20%

Tần số hoán vị = tổng % giao tử hoán vị nên có vẻ em tính sai công thức

Chúc em học tốt nha!

Chúc em học tốt!

Em đọc thêm tại: Trọn bộ kiến thức Miễn phí
jagbaskerville2001Dạ cái tần số hoán vị thì em ghi bị nhầm nhưng cái kiểu gen ấy ạ. Em có hỏi phần đó trên bài giảng video nhưng mấy anh chị trợ giảng kêu là không có trường hợp của em chỉ có một KG như thầy làm trên. Vậy em đúng hay sai ạ? Vậy có trường hợp thứ 2 không? Nếu có thì ý 2 đúng không ạ?
 

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
282
66
21
Hà Nội
Dạ cái tần số hoán vị thì em ghi bị nhầm nhưng cái kiểu gen ấy ạ. Em có hỏi phần đó trên bài giảng video nhưng mấy anh chị trợ giảng kêu là không có trường hợp của em chỉ có một KG như thầy làm trên. Vậy em đúng hay sai ạ? Vậy có trường hợp thứ 2 không? Nếu có thì ý 2 đúng không ạ?
bichduyendongkho@gmail.comChào em, có cả 2 trường hợp em nhé!
 
Top Bottom