Sử 7 Tư tưởng cải cách của Lu - thơ và Can - vanh .

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Em hãy nêu nhận xét về nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh .
Đối với tư tưởng cải cách của M.Lu-thơ
+ Lên án những hành vi tham lam của Giáo Hoàng.
+ Đòi bãi bỏ những thủ tục và lễ nghi phiền toái
+ Đòi quay về giáo lí Ki-tô nguyên thủy
Đối với tư tưởng cải cách của Can - vanh
+ Sáng lập ra đạo Tin Lành
[tex]\rightarrow[/tex] Nhận xét : cả hai tư tưởng đều phản đối giáo hội Ki-tô hiện tại muốn tạo nên một cải cách mới.
Đây là ý kiến của mình.Có gì sai sót mong thông cảm.
 
 • Like
Reactions: Gâu Đần

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
M. Lu Thơ :
 • Là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo
 • Kịch liệt lên án các hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng
 • Chỉ trích mạnh mã những giáo lí giả dối của giáo hội
 • Đòi bãi bỏ các thủ tục , lễ nghi phiền toái
  • => muốn quay về với Giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ
Can-vanh
 • Sáng lập đạo Tin Lành
 • Được đông đảo nhân dân tin theo
2 đạo này xung đột với cựu giáo ( ki tô giáo cũ )
 • => phong trào làm bùng lên 1 cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức
 
 • Like
Reactions: ahn___w

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Em hãy nêu nhận xét về nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh .
Nêu nội dung tư tưởng cải cách:
+ Lu - thơ:
 • Kịch liệt lên án những hành vi tham lam của Giáo Hoàng, chỉ trích những giáo lí của giáo hội
 • Đòi bãi bỏ các lễ nghi phiền toái và quay về với giáo lí Ki - tô thời nguyên thủy
+ Can - vanh: Sáng lập đạo Tin lành
Nhận xét:
 • Nội dung tư tưởng cải cách của Lu - thơ và Can - vanh thực chất đều không có ý định thủ tiêu tôn giáo mà chỉ dùng biện pháp ôn hòa để tiến hành cải cách, bãi bỏ các thủ tục và lễ nghi phiền toái.
 • Được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ và lan rộng khắp Châu Âu từ thế kỉ XVI; giáo hội phản ứng dẫn đến sự phân hóa trong xã hội Tây Âu thành Tân Giáo và Cựu Giáo
 • Cổ vũ và mở đường cho nền văn hóa Châu Âu phát triển cao hơn
 
 • Like
Reactions: Homaya Kino
Top Bottom