Toán Tứ giác nội tiếp

D

dien0709

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho điểm A ở ngoài đường tròn (O;R). Vẽ các tiếp tuyến AB và AC (B và C là các tiếp điểm). OA cắt BC tại H. Vẽ đường tròn tâm I có đường kính là AB, đường tròn này cắt (O) tại D (khác B). OI cắt BD tại K. Đường tròn (I) cắt AC tại E (khác A), BE cắt OA tại F. Chứng minh: Tứ giác AFKB nội tiếp.

Mình có 1 hướng giải...? Các bạn cho ý kiến

Gọi J là giao của AK và BC

$\widehat{OBC}=\widehat{OAC}=\widehat{HBF}\to OH=HF\to HB^2=HF.HA$

=>HB là tiếp tuyến đ.tr (BFA)

$OI\perp BD\to IB^2=IA^2=IK.IO\to \widehat{IKA}=\widehat{IAO}=\widehat{BDH}$

$\to \widehat{HDA}=\widehat{BKA}$

$\to \widehat{BAK}=\widehat{HAD}=\widehat{HBD}\to JB^2=JK.JA$

=>HB là tiếp tuyến đ.tr (BAK)=>BKFA nt
 
Last edited by a moderator:
T

tranphuc2014

Hai dòng cuối!

Hai dòng cuối mình không hiểu cho lắm! Chỗ JB mũ 2 ....... Vì sao? JB2=JK.JA
 
Top Bottom