Hóa 9 Từ CH4 điều chế hợp chất hữu cơ khác

Vô Danh Men

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười 2018
151
77
36
24
Bắc Ninh
THPT Lý Thái Tổ
Last edited by a moderator:

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,910
541
23
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
CH4 -> C2H2 -> C2H4 -> C2H5Cl -> C2H5OH -> CH3COOH
CH4 -> CH3Cl -> CH3OH
=> CH3COOH
Cái thứ 2 lần sau viết là CH3COOCH(CH3)2 nhé :p
C2H5OH -> CH2=CH-CH=CH2 -> CH3-CH2-CH2-CH3 -> CH3-CH=CH2 -> (CH3)2CHOH -> CH3COOCH(CH3)2
 

Vô Danh Men

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười 2018
151
77
36
24
Bắc Ninh
THPT Lý Thái Tổ
CH4 -> C2H2 -> C2H4 -> C2H5Cl -> C2H5OH -> CH3COOH
CH4 -> CH3Cl -> CH3OH
=> CH3COOH
Cái thứ 2 lần sau viết là CH3COOCH(CH3)2 nhé :p
C2H5OH -> CH2=CH-CH=CH2 -> CH3-CH2-CH2-CH3 -> CH3-CH=CH2 -> (CH3)2CHOH -> CH3COOCH(CH3)2
CH3-CH2-CH2-CH3 -> CH3-CH=CH2 -> (CH3)2CHOH -> CH3COOCH(CH3)2
các đoạn này bạn viết pthh giúp mình đc ko ??
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,910
541
23
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
CH3-CH2-CH2-CH3 -> CH3-CH=CH2 (cracking)
CH3-CH=CH2 + HBr -> CH3-CH(Br)-CH3 + NaOH -> CH3-CH(OH)-CH3 + CH3COOH -> CH3COOCH(CH3)2
 
Top Bottom